Döküman No
KDDB.TL.0009
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı
 1. Okuyucular tarafından ödünç alınan kitaplardan kayıp olduğu kesin olarak tespit edilenler için okuyucuya 15 günlük bir sağlama süresi veriniz.
 2. Okuyucunun kaybettiği kitap/kitapların kütüphaneye geri kazandırılması için kitabın piyasa durumuna göre iki ayrı iş sürecinden uygun olanı izleyiniz
 1. Piyasada halen basımı devam eden kitaplar için;
 • Okuyucudan kendine verilen süre içerisinde kitabın/kitapların kaybettiği baskısını veya yeni baskısını sağlamasını isteyiniz
 •  Kitap/Kitaplar ile ilgili piyasa bilgilerini okuyucuya veriniz
 • Süresi içinde okuyucu tarafından sağlanan kitabı/kitapları kaybolan kitap yerine kaydederek erişime sununuz
 •  Kitabın gecikme cezası varsa tahsil ediniz.
 1. Baskısı tükenmiş kitaplar için;
 • Kütüphane bünyesinde oluşturulan Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenen rayiç bedel üzerine Kütüphane Hizmetleri Yönergesi gereği iki katı işlem bedeli ekleyiniz.
 • Kullanıcıdan bu bedeli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili hesabına yatırmasını ve makbuzu kütüphaneye getirmesini isteyiniz
 • Ödeme makbuzu kütüphaneye ulaştığında kullanıcı üzerindeki kitap/kitapları düşünüz

3.Kayıp kitabı/kitapların bibliyografik kayıtlarını katalog taramadan ve demirbaştan çıkararak işlemi tamamlayınız.