Doküman No
KDDB.TL.0006
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

2.1.Öğrenci İlişik Kesme

1. Akademik birimlerden ilişiği kesilecek öğrencilerin bilgileri, liste halinde ilgili personelin mailine gelir.

2. Mailden öğrencilerin Kimlik numarası alınız ve YORDAM otomasyon programı üzerinde tarama yapınız.

3. İlişiği kesilecek olan öğrencinin kütüphane hesabını açınız.

4. Üzerinde herhangi bir kitap veya gecikme cezası yoksa, YORDAM otomasyon sistemi üzerinden öğrencinin ilişiğini kesiniz.

5. Öğrencinin üzerinde gecikme cezası veya iade edilmemiş kitap var ise, ilgili akademik birime bildiriniz, kitabı iade etmesi veya varsa gecikme cezasını ödemesini isteyiniz.

6. İlişiği kesilen öğrencilerin bilgilerini mail yolu ile ilgili akademik birime göndererek işlemi tamamlayınız.

2.2. Lisansüstü İlişik Kesme

1. İlişiği kesilecek lisansüstü öğrencilerin bilgileri, bulunduğu enstitü tarafından resmi yazı ile kütüphanemize sorulur.

2. Gelen resmi yazının ekinde ilişiği kesilecek olan öğrencinin bitirme tezi var ise yazıyı kayda alınız, resmi yazının eki gelene kadar yazıyı teslim almayınız.

3. YORDAM otomasyon sisteminde öğrencinin kullanıcı hesabını açınız.

4. Üzerinde herhangi bir kitap veya gecikme cezası yoksa, YORDAM otomasyon sistemi üzerinden öğrencinin ilişiğini kesiniz.

5. Öğrencinin üzerinde gecikme cezası veya iade edilmemiş kitap var ise, ilgili enstitüye bildiriniz, kitabı iade etmesi veya varsa gecikme cezasını ödemesini isteyiniz.

6. İlişiği kesilen öğrencilerin bilgilerini resmi yazıyla ilgili enstitüye göndererek işlemi tamamlayınız.

2.3.Personel İlişik Kesme

1. İlişiği kesilecek personel, “İlişik Kesme Belgesi” ile kütüphaneye başvurur.

2. İlişiği kesilecek olan personelin kütüphane hesabını açınız.

3. Üzerinde herhangi bir kitap veya gecikme cezası yoksa, YORDAM otomasyon sistemi üzerinden personelin ilişiğini kesiniz.

4. Personelin üzerinde gecikme cezası veya iade edilmemiş kitap var ise, kitabı iade etmesini veya varsa gecikme cezasını ödemesini isteyiniz.

5. Gecikme cezası varsa, ceza tahsili için ilgili personele yönlendirerek cezanın tahsil edilmesini sağlayınız. Bu işlemden sonra ilişiği otomasyon sistemi üzerinden kesiniz.

6. Personelin İlişik kesme belgesini imzalanarak kendisine veriniz ve işlemi tamamlayınız.