Döküman No
KDDB.TL.0003
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Emanet dolaplarını kullanmak isteyen kullanıcılara dolap kullanma kuralları hakkında bilgi veriniz.

2. Kullanıcıdan kurum kimliğini isteyiniz.(Kurum kimliği dışında kimlik kabul edilmez).

3. Boş dolaplardan birinin anahtarını kullanıcıya teslim ediniz.

4. Kimliği anahtar kutusundaki yerine koyunuz.

5. Kullanıcının dolabı kullanma süresi bittiyse (kütüphane kapanış saatleri içinde) anahtarı isteyiniz ve teslim alınız.

6. Anahtarı teslim aldıktan sonra kullanıcının kimliğini teslim ederek süreci tamamlayınız.