Doküman No
KDDB.TL.0020
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular 

Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli sorumludur. 

2.Uygulama 

 1. Kütüphane ile ilgili tüm konuları güncel olarak takip ediniz.

 2. Kütüphane veya Üniversitenin ana sayfasında yayınlanan haberleri takip ediniz.

 3. Duyurusu yapılmasına karar verilen güncel haber veya duyuruları, bilgisayar ortamında “MP4” olarak hazırlayınız.

 4. Hazırlanan “MP4” leri, bilgisayardan USB’ lere yükleyiniz ve televizyonların USB giriş bölümlerine takınız.

 5. Kumanda yardımıyla güç düğmesine basarak televizyonu açınız.

 6. Kumanda üzerindeki “Menü” tuşu yardımıyla, “Menü Medya Tarayıcı” sayfasını açınız.

 7. Medya tarayıcı ekranından “Videolar” sekmesini seçerek “Ok” düğmesine basınız.

 8. Yeni açılan ekranda “USB” sekmesini seçerek tekrar “Ok” düğmesine basınız.

 9. İstenilen videoyu kumanda üzerindeki “Yukarı/Aşağı” tuşlarını kullanarak seçiniz.

 10.  Kumanda üzerindeki “Yeşil” tuşa basarak, duyurunun ekranda dönüş şeklini seçiniz.

 11. “Ok” düğmesine basarak, işlemi tamamlayınız.