Doküman No
KDDB.TL.0018
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli sorumludur. 

 

2.Uygulama

2.1Ödünç Alma

 1. Selfcheck cihazı ana sayfa ekranından ‘’Ödünç Alma’’ sekmesi üzerine tıklayınız.
 2. Öğrenci/personel kimlik kartlarını, selfcheck cihazı ekranı üzerinde bulunan manyetik kart okuyucusuna okutunuz.
 3. Kurumsal kimlik kartınız yoksa, T.C. kimlik numaranızı ve kütüphane şifrenizi kullanarak kütüphane hesabınıza giriş yapınız.
 4. Ödünç alınacak materyallerin demirbaş barkodu selfcheck cihazının materyal tanımlama bölmesindeki lazer barkod okuyucusuna tek tek okutarak kütüphane sistemine girişlerini yapınız.
 5. Sisteme girilen materyalin barkodunun cihaz tarafından okunmasının ardından, materyali ileri itiniz ve ekranda yeşil onay mesajını görene kadar bekleyiniz.
 6. Ödünç alınacak tüm materyallerin bu şekilde tek tek sisteme girilmesinin ardından ‘’Tamamla’’ sekmesini tıklayınız.
 7. Ödünç alma işleminin gerçekleştiğine dair bilgi ekranının ardından, işlem sonunda bilgi fişi alınıp alınmayacağına dair tercihte bulunulur ve işlem tamamlanır.

2.2.İade Etme

 1. Selfcheck cihazı ana sayfa ekranından ‘’İade Etme’’ sekmesi üzerine tıklayınız.
 2. İade edilecek materyallerin demirbaş barkodu selfcheck cihazının materyal tanımlama bölmesindeki lazer barkod okuyucusuna tek tek okutarak kütüphane sistemine girişlerini yapınız.
 3. Sisteme girilen materyalin barkodunun cihaz tarafından okunmasının ardından, materyali ileri itiniz ve ekranda yeşil onay mesajını görene kadar bekleyiniz.
 4. İade edilecek tüm materyallerin bu şekilde tek tek sisteme girilmesinin ardından ‘’Tamamla’’ sekmesini tıklayınız.
 5. İade etme işleminin gerçekleştiğine dair bilgi ekranının ardından, işlem sonunda bilgi fişi alınıp alınmayacağına dair tercihte bulunulur ve işlem tamamlanır.

2.3. Süre Uzatma

 1. Selfcheck cihazı ana sayfa ekranından ‘’Süre Uzat’’ sekmesi üzerine tıklayınız.
 2. Öğrenci/personel kimlik kartlarını, selfcheck cihazı ekranı üzerinde bulunan manyetik kart okuyucusuna okutunuz.
 3. Kurumsal kimlik kartınız yoksa T.C. kimlik numaranızı ve kütüphane şifrenizi kullanarak kütüphane hesabınıza giriş yapınız.
 4. Açılan ekrandaki listeden süre uzatması yapılmaya müsait olan materyallerin seçilmesinin ardından ‘’Seçilenlerin Süresini Uzat’’ sekmesini tıklayınız.
 5. Süre uzatma işleminin gerçekleştiğine dair bilgi ekranının ardından, işlem sonunda bilgi fişi alınıp alınmayacağına dair tercihte bulunulur ve işlem tamamlanır.