Doküman No
KDDB.TL.0012
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli sorumludur. 

2.Uygulama

2.1.KİTS (Kütüphaneler Arası İş Birliği Takip Sistemi)

2.1.1Ödünç Verme

1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nden istenen yayınları takip etmek için, KİTS sistemi üzerinden oturum açarak “Ödünç Verilenler” sekmesini kontrol ediniz.

2. İstek yapılan eser için üniversitemiz kütüphane web sayfasındaki katalog tarama ekranından arama yapınız ve eserin kütüphanemizde mevcut olup olmadığını tespit ediniz.

3. Eser kütüphanemizde mevcut ise katalog bilgilerinden yer numarasını tespit ederek kitabın rafta olup olmadığını kontrol ediniz.

4. Eğer kitap rafta değilse veya birim kütüphanemizde ise KİTS üzerinde rafta bulunamadı butonunu işaretleyip isteği kapatınız.

5. Kitap kütüphanede mevcut ise YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden istekte bulunan kütüphane üzerine ödünç veriniz ve kargoyla istekte bulunan kütüphaneye karşı ödemeli olarak gönderiniz.

6. Gönderilen kitabın takibi için kargo fişindeki numarayı KİTS üzerinde bulunan “Kargo No” kutusuna yazınız.

7. Süre uzatma isteği yapılırsa, kabul etmek için KİTS üzerinden “Uzatma İsteği Kabul Edildi” butonuna tıklayınız.

8. Kitabın iade tarihi geçtiyse teslim etmeleri için KİTS üzerinden “Geri Çağrılıyor” butonuna tıklayınız ve kitabı teslim etmelerini isteyiniz.

9. Kitap kütüphaneye geri gönderildikten ve elinize ulaştıktan sonra, YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden iadesini yapınız ve KİTS üzerinden “İstek Kapatıldı” butonuna tıklayarak, işlemi sonlandırınız.

2.1.2.Ödünç Alma

1. İstek yapacak olan kullanıcıya, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kütüphane web sayfasındaki katalog tarama ekranından oturum açmasını söyleyiniz ve KAÖ (Kütüphaneler Arası Ödünç) istek bölümündeki eser bilgilerini yayın isteyen kullanıcıya doldurtunuz.

2. İstek yapılan eser/eserlerin bibliyografik bilgisinin YORDAM Otomasyon Sistemi üzerindeki Kütüphaneler Arası Ödünç bölümüne gelip gelmediğini kontrol ediniz.

3. Eğer istek yapılan eserin bilgileri girilmiş ve sistemimizde görünüyor ise, istenen yayının hangi kütüphanede mevcut olduğunu Ulusal Toplu Katalogdan tespit ediniz.

4. Ulusal Toplu Katalogdan eriştiğiniz yayınlara, var olan kütüphaneler içinden hangisinden isteyeceğinizi belirleyiniz.

5. Belirlediğiniz kütüphanenin web sitesinden kütüphane katalog tarama sayfasına girerek isteyeceğiniz eserin katalog bilgilerine erişiniz.

6. KİTS üzerinde yer alan sekmelerden “Yeni İstek Sekmesine” tıklayınız, istenecek yayının türüne göre yayın bilgilerinin olduğu formu doldurunuz ve yayın isteğini tamamlayınız.

7.İsteği tamamladıktan sonra YORDAM üzerindeki “Kütüphaneler Arası Ödünç” sekmesinde istek yapılan eserin notlar kısmına “İstek Yapıldı” notunu düşünüz.

8. İstenen yayın kütüphaneye ulaştığında kargo ücretini ödeyip, yayını teslim alınız.

9. KİTS üzerinde, yayının elinize ulaştığına dair “İstek Kütüphaneye Ulaştı” butonunu tıklayınız.

10. Yayının kütüphaneye ulaştığını, kullanıcıya mail atarak bildiriniz.

11.Kullanıcı yayını ödünç almaya geldiğinde, yayını ve kargo faturasını teslim ediniz.

12. Fatura üzerindeki kargo ücretini kullanıcıdan alınız.

13.Yordam uygulaması üzerinde istenen yayına, geliş ücreti kısmına kitap kargo ücreti bilgisini ekleyiniz.

14. Yayının iade tarihini kullanıcıya bildiriniz.

15. Yayını kullanıcıya ödünç verdikten sonra KİTS üzerinde “Kitap Kullanıcıya Ödünç Verildi” butonunu tıklayınız.

16. Kullanıcı yayını kütüphaneye iade ettiğinde, yayını ve dönüş için kargo ücretini kullanıcıdan alınız.

17. YORDAM üzerinde yayının, gidiş ücreti kısmına yapılan ödeme bilgisini ekleyiniz.

18. Yayını, kargo aracılığıyla ait olduğu kütüphaneye gönderiniz.

19. Yayını gönderdikten sonra KİTS üzerinde “Kitap Kullanıcıdan İade Alındı ve Geri Postalandı” butonunu tıklayarak işlemi tamamlayınız.

2.2.TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi)

2.2.1. Ödünç Alma

1. İstek yapacak olan kullanıcıya, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kütüphane web sayfasındaki katalog tarama ekranından oturum açmasını söyleyiniz ve KAÖ (Kütüphaneler Arası Ödünç) istek bölümündeki eser bilgilerini yayın isteyen kullanıcıya doldurtunuz.

2. İstek yapılan eser/eserlerin bibliyografik bilgisinin YORDAM Otomasyon Sistemi üzerindeki Kütüphaneler Arası Ödünç bölümüne gelip gelmediğini kontrol ediniz.

3. Eğer istek yapılan eserin bilgileri girilmiş ve sistemimizde görünüyor ise, istenen yayının hangi kütüphanede veya YÖK Tez Merkezinde mevcut olduğunu “Ulusal Toplu Katalogdan ”tespit ediniz.

4. Ulusal Toplu Katalogdan eriştiğiniz eserlere, var olan kurumlar içinden hangisinden isteyeceğinizi belirleyiniz.

5. Belirlediğiniz kurumun web sitesinden kütüphane katalog tarama sayfasına girerek isteyeceğiniz eserin katalog bilgilerine erişiniz.

6. TÜBESS üzerinde isteği yaptıktan sonra kullanıcıyı mail atarak bilgilendiriniz.

7. İstenen tezin sağlayıcı kütüphane tarafından sağlanıp sağlanmadığını belirli süreler (gün içinde) içinde kontrol ediniz.

8. TÜBESS üzerinden gelen eser tez veya makale ise,

 • Tez veya makalenin elektronik olarak sağlandığını gördükten sonra isteği sonlandırınız ve elektronik belge bağlantısı oluşturunuz.
 • Oluşturulan belge bağlantısına tıklayarak, PDF formatındaki dosyayı “Bilgisayarıma İndir (3 gün içerisinde)” seçeneğine tıklayınız ve PDF dosyasının bir çıktısını alınız.
 • Tez veya makale isteğinde bulunan kullanıcıya, varsa tez veya makale bedeli ile beraber çıktı ücretini de alarak, çıktıyı teslim ediniz.

11. TÜBESS üzerinden gelen eser tez veya makale değilse,

 • İstenen yayın kütüphaneye ulaştığında kargo ücretini ödeyip, yayını teslim alınız.
 • KİTS üzerinde, yayının elinize ulaştığına dair “İstek Kütüphaneye Ulaştı” butonunu tıklayınız.
 • Yayının kütüphaneye ulaştığını, kullanıcıya mail atarak bildiriniz.
 • Kullanıcı yayını ödünç almaya geldiğinde, yayını ve kargo faturasını teslim ediniz.
 • Fatura üzerindeki kargo ücretini kullanıcıdan alınız.
 • Yordam uygulaması üzerinde istenen yayına, geliş ücreti kısmına kitap kargo ücreti bilgisini ekleyiniz.
 • Yayının iade tarihini kullanıcıya bildiriniz.
 • Yayını kullanıcıya ödünç verdikten sonra TÜBESS üzerinde “Kullanıcıya Teslim Edildi” butonunu tıklayınız.
 • Kullanıcı yayını kütüphaneye iade ettiğinde, yayını ve dönüş için kargo ücretini kullanıcıdan alınız.
 • TÜBESS üzerinde yayının, gidiş ücreti kısmına yapılan ödeme bilgisini ekleyiniz.
 • Yayını, kargo aracılığıyla ait olduğu kütüphaneye gönderiniz ve yayının yerine ulaşmasını bekleyiniz.
 • Yayın yerine ulaştıktan sonra TÜBESS üzerinde “Yerine Ulaştı” butonunu tıklayınız.
 • “İsteği Sonlandır” butonunu tıklayarak işlemi tamamlayınız.

2.3.CABİM (Cahit Arf Bilgi Merkezi – Yurt Dışı Kitap Talepleri)

1. İstek yapacak olan kullanıcıya, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kütüphane web sayfasındaki katalog tarama ekranından oturum açmasını söyleyiniz ve KAÖ (Kütüphaneler Arası Ödünç) istek bölümündeki eser bilgilerini yayın isteyen kullanıcıya doldurtunuz.

2. İstek yapılan eser/eserlerin bibliyografik bilgisinin YORDAM Otomasyon Sistemi üzerindeki Kütüphaneler Arası Ödünç bölümüne gelip gelmediğini kontrol ediniz.

3. CABİM sayfası üzerinden oturum açınız ve “Belge Sağlama” sekmesini tıklayınız.

4. İstenecek olan materyalin türünü (kitap, makale, tez vb.) seçiniz ve yeni açılan ekrana materyal bilgileri girildikten sonra “Sepete At” a tıklayınız.

5. CABİM’ in işlem yaparak, masrafları sisteme girmesini bekleyiniz.

6. Masrafları istek yapan kullanıcıya bildiriniz ve kullanıcının masrafları karşılamasını bekleyiniz.

7. Masrafları karşılandıktan sonra CABİM’ in tekrar işlem yaparak isteği karşı kuruma iletmesini bekleyiniz.

8. İşlem aşamalarından kullanıcının bilgi sahibi olmasını sağlayınız.

9. Materyal Kütüphanemize ulaştığı zaman kullanıcıyı bilgilendiriniz ve materyali teslim almasını sağlayınız.

10. İade süresi dolan materyali kullanıcıdan alınız, posta yoluyla karşı kuruma iletiniz ve CABİM üzerinde isteği sonlandırınız.