Döküman No
KDDB.TL.0017
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

RAF YERLEŞTİRME

 

 1. İadeden gelen, öğrencilerin masalarda bıraktığı ve Katalogdan gelen kitapları ödünç bankosunda ve kat bankolarında toplayınız.

 

 1. Harf, salon ve kat bilgilerine göre bankolarda ayrınız.

 

 1. Ayrılan kitapları ait oldukları katlara ve salonlara taşıyınız.

 

 1. LC Sınıflama sistemine göre raflara yerleştiriniz.
 • Yerleştirme için LC Sınıflama sistemi, raf düzeni sağlama ve yerleştirme kılavuzuna bakınız.

 

 

RAF DÜZENİ SAĞLAMA

 

 1. A harfli kitap raflarından başlamak üzere, Z harfli kitap raflarına kadar rafları tek tek kontrol ediniz.

 

 • Dağınık rafları toparlayarak düzenli hale getiriniz.
 • Raf kenarlarında ve raf üstlerinde bırakılan kitapları LC sınıflama sistemine göre yerleştiriniz.
 • Rafları tek tek kontrol ederek, hatalı yerde bulunan kitapları, doğru yerlerine yerleştiriniz.
 • Sıkışıklığı artmış rafları sağa veya sola kaydırarak, sıkışıklığın giderilmesini sağlayınız.

 

 1. Kitapları LC Sınıflama sistemine göre kontrol ediniz ve hatalı yerde bulunan kitapları düzeltiniz.

 

 • Düzeltme için LC Sınıflama sistemi için raf düzeni sağlama ve yerleştirme kılavuzuna bakınız.