Doküman No
KDDB.TL.0010
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli sorumludur. 

2.Uygulama

2.1. ISBN ( Uluslararası Standart Kitap Numarası) Numarası Alma

 1. Üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından basımına karar verilen kitaba ISBN numarası almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün web sitesine giriniz.
 2. Yayın İşlemleri/Ayrıntı/ISBN-ISSN/Kayıtlı Üye Girişi sekmesinden kullanıcı adı ve şifresini girerek sisteme giriş yapınız.
 3. Yeni Eser Başvurusu sekmesinden açılan sayfayı eksiksiz doldurunuz ve kaydet butonuna basınız.
 4. Gün içinde (1 saat) üye girişi yaparak “Yayınlarım” sekmesinden ISBN numarasını takip ediniz.
 5. Adı geçen kitap için tahsis edilen ISBN numarasını, basımı yapacak olan matbaaya iletiniz.

2.2.   Bandrol Satın Alma

 1. Üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından basımına karar verilen kitap için bandrol almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün web sitesine giriniz.
 2. Yayın İşlemleri/Ayrıntı/Bandrol/Kayıtlı Üye Girişi sekmesinden kullanıcı adı ve şifresini girerek sisteme giriş yapınız.
 3. Yeni bandrol talebi yapmak daha önce yapmış bandrol taleplerini yönetmek istiyorum/Yeni bandrol talebi yapmak istiyorum sekmelerini tıklayınız.
 4. Açılan sayfayı eksiksiz doldurarak kaydet butonuna basınız.
 5. Açılan sayfada görüldüğü üzere tahakkuk eden  bandrol ücretini YAYFED’ın (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) Ankara şubesindeki ilgili hesaba havale ediniz.
 6. Banka dekontu, kitabın yazarı tarafından imzalanmış olan “Mali Hakların Kullanımına İlişkin İzin Belgesi”, Rektörlük tarafından onaylanmış olan “Yetki Belgesi” ve “Başvuru Dilekçesi”’ni YAYFED’in Ankara Şubesine gönderiniz.
 7. İlgili şube tarafından satış işlemi yapılıp gönderilen bandrolleri teslim alınız.
 8. Süreli Olmayan Yayınlar İçin Bandrol Talep Formu ve Taahhütnamesi’ni imzalayıp bir örneğini ilgili kargoya verip YAYFED’e gönderiniz.
 9. Teslim aldığınız bandrolleri, basımı yapılan kitaplara yapıştırılmak üzere ilgili matbaaya teslim ediniz.