Döküman No
KDDB.TL.0010
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı
 1.  ISBN ( Uluslararası Standart Kitap Numarası) Numarası Alma
 • Üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından basımına karar verilen kitaba ISBN numarası almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün web sitesine giriniz.
 • Yayın İşlemleri/Ayrıntı/ISBN-ISSN/Kayıtlı Üye Girişi sekmesinden kullanıcı adı ve şifresini girerek sisteme giriş yapınız.
 • Yeni Eser Başvurusu sekmesinden açılan sayfayı eksiksiz doldurunuz ve kaydet butonuna basınız.
 • Gün içinde (1 saat) üye girişi yaparak “Yayınlarım” sekmesinden ISBN numarasını takip ediniz.
 • Adı geçen kitap için tahsis edilen ISBN numarasını, basımı yapacak olan matbaaya iletiniz.

     2. Bandrol Satın Alma

 • Üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından basımına karar verilen kitap için bandrol almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün web sitesine giriniz.
 • Yayın İşlemleri/Ayrıntı/Bandrol/Kayıtlı Üye Girişi sekmesinden kullanıcı adı ve şifresini girerek sisteme giriş yapınız.
 • Yeni bandrol talebi yapmak daha önce yapmış bandrol taleplerini yönetmek istiyorum/Yeni bandrol talebi yapmak istiyorum sekmelerini tıklayınız.
 • Açılan sayfayı eksiksiz doldurarak kaydet butonuna basınız.
 • Açılan sayfada görüldüğü üzere tahakkuk eden  bandrol ücretini YAYFED’ın (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) Ankara şubesindeki ilgili hesaba havale ediniz.
 • Banka dekontu, kitabın yazarı tarafından imzalanmış olan “Mali Hakların Kullanımına İlişkin İzin Belgesi”, Rektörlük tarafından onaylanmış olan “Yetki Belgesi” ve “Başvuru Dilekçesi”’ni YAYFED’in Ankara Şubesine gönderiniz.
 • İlgili şube tarafından satış işlemi yapılıp gönderilen bandrolleri teslim alınız.
 • Süreli Olmayan Yayınlar İçin Bandrol Talep Formu ve Taahhütnamesi’ni imzalayıp bir örneğini ilgili kargoya verip YAYFED’e gönderiniz.
 • Teslim aldığınız bandrolleri, basımı yapılan kitaplara yapıştırılmak üzere ilgili matbaaya teslim ediniz.