Doküman No
KDDB.TL.0026
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli sorumludur. 

2.Uygulama

2.1.Yangın Nedenleri  

 1. Yangın Talimatı ve Emirlere Uymamak.
 2. Kaza, Sirayet veya Sabotaj
 3. Elektrik Ark’ı veya kontağından
 4. Bilgisizlik – İhmal

2.2.Yangın Malzemeleri

 1. Yangın Söndürme Tüpleri
 2. Yangın Söndürme Hortumu (sabit, şebekeye bağlı)

2.3.Alarm Vasıtaları

 1. Yangın Alarmı
 2. Yangın Zili
 3. Genel Anons

2.4.Ön Bilgiler

 1. Yasaklanan yerlerde sigara içmeyiniz.
 2. Çalışma yerini temiz tutunuz.
 3. Yangına meydan verecek davranışlardan kaçınınız.
 4. Arşiv ve Depolarda parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız.
 5. Yangın Cihazlarını dolu ve bakımlı bulundurunuz.
 6. Çatı arasını boş ve temiz tutunuz.
 1. Elektrik ve yangınlarına sebebiyet verecek her türlü önlemi alınız.
 2. LPG kullanılması halinde dikkatli ve özenli olunuz.

2.5.Yangın Anında Hareket Tarzı

 1. Paniğe kapılmayınız.
 2. Sesli uyarı yoluyla, zil veya telefonla binadakileri uyarınız.
 3. İTFAİYE için 110 (bir, bir, sıfır) numarayı arayınız.
 4. Adresi kısa ve doğru bildiriniz.
 5. İtfaiye gelinceye kadar mevcut malzeme ile yangına müdahale ediniz.
 1. Önce canlıları sonra eşyaları kurtarınız.
 2. Hasta ve yaralılara ilkyardım yapınız

2.6.Ekiplerin Görevleri

                Oluşturulan ekipleri bilgilerini güncel tutmak için aralıklı olarak hizmet içi eğitime tabi tutunuz.

 1. SÖNDÜRME EKİBİ: İtfaiye gelinceye kadar çıkan yangını söndürmeye çalışır, gelişmesini önler ve İtfaiye gelince yardım eder.
 2. KURTARMA EKİBİ: Yangın anında ilk önce KURTARILACAK işaretli malları kurtarır.
 3. KORUMA EKİBİ:  Yangından kurtarılan malları korur. Yangından dolayı personel arasında meydana gelecek panik ve kargaşayı önler
 4. İLK YARDIM EKİBİ: Yangından dolayı yaralanan ve hastalananlara gereken ilkyardımı yapar.

2.7.Tahliye Sırasında Öneriler

 1. Tahliyenin yapılacağı bina içinde bulunanlara duyurulur ve şu husus tekrarlanır. PANİĞE KAPILMAYIN
 2. Acil çıkış yönlendirmelerini dikkate alıp takip ediniz.
 3. Büronuzu boşaltırken kapı ve pencereleri hava cereyanını azaltmak için KİLİTLEMEDEN KAPATINIZ
 4. Çalışma yerlerini TELAŞLANMADAN terk ediniz ve beraberinize önemli evrak vesaireyi almayı unutmayınız.
 5. Çıkış yerlerine sükûnetle gidiniz gereksiz acelecilikten kaçınınız.
 6. Merdivenleri düzenli olarak kullanınız, sıkışıklığa sebep olmayınız.
 7. Binayı tahliye ettikten sonra belli bir toplanma yerinde yeniden toparlanmak için sorumlu Amirinizi bekleyiniz.
 8.  
 9.