Döküman No
KDDB.TL.0008
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

KATALOGLAMA İŞLEMLERİ

 • Kütüphane Otomasyon programı üzerinde “Katalog Modülünü” açınız
 • “Yeni Kayıt” sekmesine tıklayınız.
 • Kataloglama işlemlerinin yürütülmesini sağlayacak uluslararası standartları kullanarak işlemlere başlayınız
 • AACR2 (Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2)
 • RDA (Kaynak Tanımlama ve Erişim)
 • Eserin temel girişini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 • Yazar Adı Girişi
 • Eser Adı Girişi
 • Tek Biçim Eser Adı Girişi
 • Kongre Konferans Girişi
 • Tüzel Kişi Girişi
 •  Eser adı ve sorumluluk bilgilerini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 • Türkçe imla kuralları dikkate alınarak eser adı, varsa paralel eser adı ve varsa başka eser adını giriniz.
 • Eserin oluşturulmasında emeği geçen birinci ve ikinci düzeyde sorumluları tespit ediniz (Yazar, editör, derleyen, uyarlayan, resimleyen, çeviren vb.)
 •  Basım bildirim bilgilerini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 • Kaçıncı basım/baskı
 • Gözden geçirilmiş/genişletilmiş basım vb.
 • Yayım, dağıtım bilgilerini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 • Yayım yeri
 • Yayımlayan
 • Yayım tarihi
 • Fiziksel niteleme bilgilerini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 • Sayfa sayısı, cilt sayısı
 • Başka fiziksel ayrıntılar
 • Boyut bilgisi
 • Birlikte materyal
 • Dizi bilgisini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 •  Eser ile ilgili notlar (dizin, kaynakça, ISBN, içindekiler v.b.) belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 • Yazar ve eser ek girişlerini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 • Kataloglanan eserin cilt, kopya kaydı işlemlerini yapınız
 • Kopya eserlerde tüm kopyalar birinci kopyaya birliktelik verilerek bağlanır ve birinci kopya dışındaki diğer kopyalar katalog taramadan çıkarılır.
 • Ciltli eserlerde tüm ciltler birinci cilde birliktelik verilerek bağlanır ve tüm ciltler katalog taramaya açılır.
 • Geliş tarihi, yayın türü, fiyatı, para birimi bilgilerini ilgili alana giriş yapınız.
 • Ödünç verilmeyecek eserler için “Ödünç Süresi” kısmında uygun seçeneği işaretleyiniz.
 • “Ödünç Verilmeyecek Yayınlar İçin İşaretleyiniz”
 • “Referans Yayınlar İçin İşaretleyiniz”
 • Eserin kapak görselini internette görsel aramalardan bulup kopyalayarak ilgili alana yapıştırınız
 •  Telif hakkı olmayan görsel olmasına dikkat ediniz
 • Eserin kütüphaneye sağlanma biçimini ilgili alan giriş yapınız.
 • Satın Alma
 • Bağış  
 • Bağış eserlerde bağışlayan belli ise ismini ilgili alana giriş yapınız.
 • Eserin dil ve yayımlandığı ülke bilgisini ilgili alana giriş yapınız.
 • Eserin tür, alt tür, şekil, yazı türü ve ortam bilgilerini ilgili alanlara giriş yapınız.
 • Taşınır alanında gerekli bilgilerin girişlerini yapınız
 • Taşınır Fiş No
 • Varsa Firma
 • Varsa Fatura No.
 • Kataloglamanın yapıldığı kütüphane kodunu seçiniz.
 • Kataloglaması yapılan eserin yer numarasına göre bulunması gereken raf bilgilerini seçiniz.
 • Kaydetme işlemini yaparak kataloglamayı sonlandırınız

SINIFLAMA İŞLEMLERİ 

 • Kataloglama işlemleri tamamlanan eserin sınıflama (konu tasnifi) işlemlerine başlayınız
 • Sınıflama için Amerikan Kongre Kütüphanesi (LC) Uluslararası sınıflama sistemini kullanınız
 • Eserin konusunu aşağıdaki alanları kullanarak analiz edip belirleyiniz.
 • Eserin başlığı
 • İçindekiler sayfası
 • Bölüm başlıkları
 • Önsöz
 • Eserin içeriği
 • Kaynakça
 • Kütüphane kataloğunda daha önce benzer esere verilen sınıflama numaraları ve konu başlıkları
 • Eserin Konusunu yine de belirleyemediyseniz aşağıdaki yöntemleri uygulayarak devam ediniz.
 • Ulusal ve Uluslararası kütüphane kataloglarının ilgili eser veya benzer eserleri hangi konu başlığında sınıfladığını araştırınız.
 • Ulusal Toplu Katalogdan yararlanınız
 • Amerikan Kongre Kütüphanesi Kataloğundan yararlanınız
 • OCLC World Cat’den yararlanınız
 • Eserin Konusu ile ilgili belirlenen sınıflama numarasını katalog kaydında “Yer Numarası” alanına yazınız
 • Belirlenen numaraya Cutter-Sunborn tablosundan Cutter numarası, basım tarihi ve kopya bilgileri ekleyerek yer numarasını oluşturunuz.
 • Cutter-Sunborn tablosu için ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri)’ın web sayfasında “LC Cutter ve MARC Alanları” sayfasını kullanınız.
 • Oluşturulan yer numarasını kitabın içine yazınız
 • Sınıflama numarasına ait konu başlıklarını belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 • Belirlediğiniz konu başlıklarını Türkçe ve İngilizce olarak yazarak sınıflama işlemini tamamlayınız.