Doküman No
KDDB.TL.0008
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

2.1.Katalog İşlemleri

 1. Kütüphane Otomasyon programı üzerinde “Katalog Modülünü” açınız
 2. “Yeni Kayıt” sekmesine tıklayınız.
 3. Kataloglama işlemlerinin yürütülmesini sağlayacak uluslararası standartları kullanarak işlemlere başlayınız
 4. AACR2 (Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2)
 5. RDA (Kaynak Tanımlama ve Erişim)
 6. Eserin temel girişini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 7. Yazar Adı Girişi
 8. Eser Adı Girişi
 9. Tek Biçim Eser Adı Girişi
 10. Kongre Konferans Girişi
 11. Tüzel Kişi Girişi
 12.  Eser adı ve sorumluluk bilgilerini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 13. Türkçe imla kuralları dikkate alınarak eser adı, varsa paralel eser adı ve varsa başka eser adını giriniz.
 14. Eserin oluşturulmasında emeği geçen birinci ve ikinci düzeyde sorumluları tespit ediniz (Yazar, editör, derleyen, uyarlayan, resimleyen, çeviren vb.)
 15.  Basım bildirim bilgilerini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 16. Kaçıncı basım/baskı
 17. Gözden geçirilmiş/genişletilmiş basım vb.
 18. Yayım, dağıtım bilgilerini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 19. Yayım yeri
 20. Yayımlayan
 21. Yayım tarihi
 22. Fiziksel niteleme bilgilerini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 23. Sayfa sayısı, cilt sayısı
 24. Başka fiziksel ayrıntılar
 25. Boyut bilgisi
 26. Birlikte materyal
 27. Dizi bilgisini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 28.  Eser ile ilgili notlar (dizin, kaynakça, ISBN, içindekiler v.b.) belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 29. Yazar ve eser ek girişlerini belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 30. Kataloglanan eserin cilt, kopya kaydı işlemlerini yapınız
 31. Kopya eserlerde tüm kopyalar birinci kopyaya birliktelik verilerek bağlanır ve birinci kopya dışındaki diğer kopyalar katalog taramadan çıkarılır.
 32. Ciltli eserlerde tüm ciltler birinci cilde birliktelik verilerek bağlanır ve tüm ciltler katalog taramaya açılır.
 33. Geliş tarihi, yayın türü, fiyatı, para birimi bilgilerini ilgili alana giriş yapınız.
 34. Ödünç verilmeyecek eserler için “Ödünç Süresi” kısmında uygun seçeneği işaretleyiniz.
 35. “Ödünç Verilmeyecek Yayınlar İçin İşaretleyiniz”
 36. “Referans Yayınlar İçin İşaretleyiniz”
 37. Eserin kapak görselini internette görsel aramalardan bulup kopyalayarak ilgili alana yapıştırınız
 38.  Telif hakkı olmayan görsel olmasına dikkat ediniz
 39. Eserin kütüphaneye sağlanma biçimini ilgili alan giriş yapınız.
 40. Satın Alma
 41. Bağış  
 42. Bağış eserlerde bağışlayan belli ise ismini ilgili alana giriş yapınız.
 43. Eserin dil ve yayımlandığı ülke bilgisini ilgili alana giriş yapınız.
 44. Eserin tür, alt tür, şekil, yazı türü ve ortam bilgilerini ilgili alanlara giriş yapınız.
 45. Taşınır alanında gerekli bilgilerin girişlerini yapınız
 46. Taşınır Fiş No
 47. Varsa Firma
 48. Varsa Fatura No.
 49. Kataloglamanın yapıldığı kütüphane kodunu seçiniz.
 50. Kataloglaması yapılan eserin yer numarasına göre bulunması gereken raf bilgilerini seçiniz.
 51. Kaydetme işlemini yaparak kataloglamayı sonlandırınız

2.2.Sınıflama İşlemleri 

 1. Kataloglama işlemleri tamamlanan eserin sınıflama (konu tasnifi) işlemlerine başlayınız
 2. Sınıflama için Amerikan Kongre Kütüphanesi (LC) Uluslararası sınıflama sistemini kullanınız
 3. Eserin konusunu aşağıdaki alanları kullanarak analiz edip belirleyiniz.
 4. Eserin başlığı
 5. İçindekiler sayfası
 6. Bölüm başlıkları
 7. Önsöz
 8. Eserin içeriği
 9. Kaynakça
 10. Kütüphane kataloğunda daha önce benzer esere verilen sınıflama numaraları ve konu başlıkları
 11. Eserin Konusunu yine de belirleyemediyseniz aşağıdaki yöntemleri uygulayarak devam ediniz.
 12. Ulusal ve Uluslararası kütüphane kataloglarının ilgili eser veya benzer eserleri hangi konu başlığında sınıfladığını araştırınız.
 13. Ulusal Toplu Katalogdan yararlanınız
 14. Amerikan Kongre Kütüphanesi Kataloğundan yararlanınız
 15. OCLC World Cat’den yararlanınız
 16. Eserin Konusu ile ilgili belirlenen sınıflama numarasını katalog kaydında “Yer Numarası” alanına yazınız
 17. Belirlenen numaraya Cutter-Sunborn tablosundan Cutter numarası, basım tarihi ve kopya bilgileri ekleyerek yer numarasını oluşturunuz.
 18. Cutter-Sunborn tablosu için ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri)’ın web sayfasında “LC Cutter ve MARC Alanları” sayfasını kullanınız.
 19. Oluşturulan yer numarasını kitabın içine yazınız
 20. Sınıflama numarasına ait konu başlıklarını belirleyiniz ve ilgili alana giriş yapınız.
 21. Belirlediğiniz konu başlıklarını Türkçe ve İngilizce olarak yazarak sınıflama işlemini tamamlayınız.