Doküman No
ATF.TL.0002
Yayın Tarihi
17.09.2019
Revizyon Tarihi
10.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

   1.Sorumlular:

     Bu talimatın uygulanmasında uygulama mutfağını kullanan herkes sorumlu tutulacaktır.

 

   2.Uygulama:

 1. Uygulama mutfağını kullanan her öğrencinin önlük, bone ve el havlusu kullanması; hijyen ve sanitasyon kurallarına uyması zorunludur.

 2. Uygulama mutfağında dersi olmayan öğrencilerin mutfağa girmesi yasaktır.

  3.Uygulama mutfağında dersi olan öğrenciler, el yıkama talimatında belirtildiği durumlarda ve şekilde ellerini yıkamalıdır.

  4.Araç, gereç ve tezgahlar işe başlanmadan önce kontrol edilmeli ve her zaman temiz tutulmalıdır.

 5. Ders sorumlusunun bilgisi dışında araç ve makineleri kullanmayınız. Emniyet tedbiri almadan hiçbir araç ve makineyi kullanmayınız.

  6.Araç ve makinelerde herhangi bir arıza meydana geldiği anda ders sorumlusuna bilgi veriniz.

 7. Kullandığınız araç-gereç ve makinelerin temizliğini yapmadan yerlerine kaldırmayınız.

  8.Yemek servis malzemelerini sağlık şartlarına uygun olarak temiz ve düzenli bulundurunuz.

 9. Yerleri mümkün olduğu kadar kuru ve temiz tutunuz. Yemek dökülürse hemen temizleyiniz.

 10.Uygulama mutfağında topuklu ayakkabı giymeyiniz.  

 11. Sıcak yemek taşırken çevrenizde çalışan arkadaşlarınızı sesli olarak ikaz ediniz.

 12. Uygulama sırasında ortaya çıkan günlük artıkları çöp arabasına koyunuz ve uygulama sonrasında atınız.

13. Her uygulama dersinden sonra uygulama mutfağını yıkayınız ve kurulayınız.

 14. Uygulama mutfağını havalandırınız.