Doküman No
ATF.TL.0009
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama

2.1.Kurulum ve Kullanım

1.Meyve suyu sıkacağınızı monte etmeye başlamadan önce, cihazın fişinin prize takılı olmadığından emin olun ve kuru düz bir sağlam zemine yerleştirin.

2.Filtre kabının altındaki çıkıntıları gövde üstündeki girintilere oturacak şekilde yerleştirin.

3.Paslanmaz çelik filtre tabanındaki plastik yuvayı gövde üzerindeki kavrama ünitesine denk gelecek şekilde yerleştirin ve oturması için bastırın. Doğru yerleştirme sonrasında çelik filtre serbestçe döndürülebilecektir.

4.Şeffaf filtre kapağını filtre kabı üzerindeki yuvaya yerleştirin.

5.Kilitleme kolunu yukarı doğru kaldırarak kilitleme sesini duyun.

6.Posa kabını hafifçe eğerek filtre kapağı açıklığına yerleştirin ve gövde üzerindeki çıkıntıya denk gelecek şekilde oturtun.

7.Cihazla birlikte verilen meyve suyu kabının köpük ayırıcını kanalına yerleştirerek kapağı kapatınız ve meyve suyu çıkış ağzının altına gelecek şekilde yerleştirin.

8.Büyük gıda iticisi kullanılacaksa meyveyi en yüksek seviyesini aşmayacak şekilde yerleştirin. Cihazın fişini prize takarak çalıştırma düğmesini 1 veya 2 konumuna getirerek cihazı 10 saniye çalıştırın.

9.Büyük gıda iticisinde küçük gıda iticisinin kilitleme tırnağı bulunmaktadır. Bu tırnakları itici yuvası üzerindeki girintilere geçirerek itici üzerinde görülen kilitleme işareti yönünde çevirin ve kilitleme sesini duyun.

10.Büyük gıda iticisi üzerindeki metal kanal, yiyecek besleme kanalı iç tarafındaki oluğun içine geçecek şekilde yerleştirin ve iticiyi aşağı doğru bastırın bu işlem gerçekleştirilmeden sıkma işlemi yapılamaz.

11.Küçük gıda iticiyi kullanacaksanız büyük gıda iticisi besleme yuvasına yerleştirildikten sonra kilit açma yönünde çevirerek yukarı doğru çekin.

12.Cihazın fişini prize takarak çalıştırma düğmesini 1 veya 2 konumuna getirerek cihazı 10 saniye çalıştırın. Uygun boyuttaki meyveyi yiyecek besleme kanalından içeri atın ve gıda iticisi ile hafifçe filtreye itin.

13.Meyve suyu, meyve suyu çıkış ağzından meyve suyu kabına akmaya başlar. Meyve suyu kabı içindeki köpük ayırıcı, meyve suyunun köpükten ayrılmasını sağlar.

14.İşlemi bitirmek için çalıştırma düğmesini “0” (sıfır) konumuna getirin, filtrenin tam durduğundan iyice emin olun ve fişi prizden çekin.