Döküman No
ATF.TL.0009
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

           Kurulum ve Kullanım

 • Meyve suyu sıkacağınızı monte etmeye başlamadan önce, cihazın fişinin prize takılı olmadığından emin olun ve kuru düz bir sağlam zemine yerleştirin.
 • Filtre kabının altındaki çıkıntıları gövde üstündeki girintilere oturacak şekilde yerleştirin.
 • Paslanmaz çelik filtre tabanındaki plastik yuvayı gövde üzerindeki kavrama ünitesine denk gelecek şekilde yerleştirin ve oturması için bastırın. Doğru yerleştirme sonrasında çelik filtre serbestçe döndürülebilecektir.
 • Şeffaf filtre kapağını filtre kabı üzerindeki yuvaya yerleştirin.
 • Kilitleme kolunu yukarı doğru kaldırarak kilitleme sesini duyun.
 • Posa kabını hafifçe eğerek filtre kapağı açıklığına yerleştirin ve gövde üzerindeki çıkıntıya denk gelecek şekilde oturtun.
 • Cihazla birlikte verilen meyve suyu kabının köpük ayırıcını kanalına yerleştirerek kapağı kapatınız ve meyve suyu çıkış ağzının altına gelecek şekilde yerleştirin.
 • Büyük gıda iticisi kullanılacaksa meyveyi en yüksek seviyesini aşmayacak şekilde yerleştirin. Cihazın fişini prize takarak çalıştırma düğmesini 1 veya 2 konumuna getirerek cihazı 10 saniye çalıştırın.
 • Büyük gıda iticisinde küçük gıda iticisinin kilitleme tırnağı bulunmaktadır. Bu tırnakları itici yuvası üzerindeki girintilere geçirerek itici üzerinde görülen kilitleme işareti yönünde çevirin ve kilitleme sesini duyun.
 • Büyük gıda iticisi üzerindeki metal kanal, yiyecek besleme kanalı iç tarafındaki oluğun içine geçecek şekilde yerleştirin ve iticiyi aşağı doğru bastırın bu işlem gerçekleştirilmeden sıkma işlemi yapılamaz.
 • Küçük gıda iticiyi kullanacaksanız büyük gıda iticisi besleme yuvasına yerleştirildikten sonra kilit açma yönünde çevirerek yukarı doğru çekin.
 • Cihazın fişini prize takarak çalıştırma düğmesini 1 veya 2 konumuna getirerek cihazı 10 saniye çalıştırın. Uygun boyuttaki meyveyi yiyecek besleme kanalından içeri atın ve gıda iticisi ile hafifçe filtreye itin.
 • Meyve suyu, meyve suyu çıkış ağzından meyve suyu kabına akmaya başlar. Meyve suyu kabı içindeki köpük ayırıcı, meyve suyunun köpükten ayrılmasını sağlar.
 • İşlemi bitirmek için çalıştırma düğmesini “0” (sıfır) konumuna getirin, filtrenin tam durduğundan iyice emin olun ve fişi prizden çekin.