Doküman No
ATF.TL.0015
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

2.1.  Güvenlik ve Kullanım

1.Cihaz çalışır ve kapaklar açık durumdayken UV lamba ışığına kesinlikle göz temasından kaçınınız. (UV ışınları göz sağlığı için sakıncalıdır.

2.Cihazı monte ederken elektrik besleme geriliminin cihaz için gerekli gerilim ile aynı olduğunu kontrol ediniz, cihazı muhakkak topraklayınız, topraksız devreye almayınız.

3.Makinenin kullanıldığı yerde gıda sağlığı ve emniyeti için gerekli önlemleri alınız ve makineyi düzenli bir şekilde her gün temizleyiniz, temiz tutunuz

4.Makine, kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır.

5.Makinenin kullanımı esnasında veya kullanım sonrasında bir sorun varsa hemen fişi prizden çıkarınız.

 

2.2.Temizlik ve Bakım

1.Cihazın temizliğini yapmadan önce fişi kesinlikle prizden çıkarınız.

2.Cihazın fişi prizden çekilmiş, kapalı konumda iken cihazı yumuşak bir sünger ile temizleyebilirsiniz. Temizleme esnasında kesinlikle kimyasal çözücüler veya zararlı bileşenler kullanmayınız.

3.Makine kesinlikle suyla ıslatılmamalı ve temizlik için sert malzemeler kullanılmamalıdır.

4.Makineye en az altı ayda bir periyodik bakım yapılmalıdır. Makinenizin günlük bakımını periyodik olarak yapınız.