Döküman No
ATF.TL.0015
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

            Güvenlik ve Kullanım

  • Cihaz çalışır ve kapaklar açık durumdayken UV lamba ışığına kesinlikle göz temasından kaçınınız. (UV ışınları göz sağlığı için sakıncalıdır.
  • Cihazı monte ederken elektrik besleme geriliminin cihaz için gerekli gerilim ile aynı olduğunu kontrol ediniz, cihazı muhakkak topraklayınız, topraksız devreye almayınız.
  • Makinenin kullanıldığı yerde gıda sağlığı ve emniyeti için gerekli önlemleri alınız ve makineyi düzenli bir şekilde her gün temizleyiniz, temiz tutunuz
  • Makine, kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır.
  • Makinenin kullanımı esnasında veya kullanım sonrasında bir sorun varsa hemen fişi prizden çıkarınız.

            Temizlik ve Bakım

  • Cihazın temizliğini yapmadan önce fişi kesinlikle prizden çıkarınız.
  • Cihazın fişi prizden çekilmiş, kapalı konumda iken cihazı yumuşak bir sünger ile temizleyebilirsiniz. Temizleme esnasında kesinlikle kimyasal çözücüler veya zararlı bileşenler kullanmayınız.
  • Makine kesinlikle suyla ıslatılmamalı ve temizlik için sert malzemeler kullanılmamalıdır.
  • Makineye en az altı ayda bir periyodik bakım yapılmalıdır. Makinenizin günlük bakımını periyodik olarak yapınız.