Doküman No
ATF.TL.0020
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

2.1.Genel Güvenlik Uyarıları

1.Elektrik şebekenizin, motor ünitesinin üzerindeki tanıtım plaketinde işaret edilene karşılık geldiğini ve güç çekiminin uygun olduğunu daima kontrol ediniz.

2.Makine topraklanmalıdır.

3.Son derece keskin olduklarından dolayı, bıçakları daima dikkatle ele alınız.

4.Tüm montaj işlemlerini dikkatli bir şekilde yerine getiriniz ve tüm eklemelerin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.


2.2.Kullanım

1.Kilitleme ve emniyet sistemleri üzerine asla baskı yapmayınız.

2.Yiyecek maddelerinin işlendiği hazne içerisine asla bir nesne sokmayınız.

3.İşlemek üzere yiyecek maddelerini elinizle asla aşağıya doğru itmeyiniz.

4.Cihazı gereğinden fazla doldurmayınız.

5.Cihaz boş iken asla çalıştırmayınız.

 

2.3. Temizlik ve Bakım

1.Daima temizlik öncesi cihazı fişten çekiniz.

2.Her bir kullanım dönemi sonrasında cihazı ve eklentilerini daima temizleyiniz.

3.Motoru asla su içerisine daldırmayınız.

4.Alüminyumdan yapılmış parçalar için alüminyum temizliğine uygun temizlik sıvıları kullanınız.

5.Plastik parçalar için, deterjan ya da gereğinden fazla alkali kullanmayın (örneğin, gereğinden fazla kostik soda ya da amonyak içeren temizleyiciler gibi).                           

6.Motor haznesini açmadan önce, mutlaka cihazın elektrik fişini prizden çekiniz.

7.Emniyet aygıtlarının düzgün bir şekilde çalışmakta olduklarından emin olmak için sızdırmazları ve contaları düzenli olarak kontrol ediniz.

8.Bazı gıdaların aşındırıcı maddeler (örneğin sitrik asit) içerdiklerinden dolayı ekleme aksesuarlarının bakımını yapmak ve kontrol etmek bilhassa mühimdir.

9.Eğer elektrik besleme kablosu veya fişi hasarlı ise ya da cihaz düzgün bir şekilde çalışmıyorsa ya da herhangi bir şekilde hasar görmüş ise, cihazı asla çalıştırmayınız.