Döküman No
ATF.TL.0020
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

    Genel Güvenlik Uyarıları

 • Elektrik şebekenizin, motor ünitesinin üzerindeki tanıtım plaketinde işaret edilene karşılık geldiğini ve güç çekiminin uygun olduğunu daima kontrol ediniz.
 • Makine topraklanmalıdır.
 • Son derece keskin olduklarından dolayı, bıçakları daima dikkatle ele alınız.
 • Tüm montaj işlemlerini dikkatli bir şekilde yerine getiriniz ve tüm eklemelerin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
            Kullanım
 • Kilitleme ve emniyet sistemleri üzerine asla baskı yapmayınız.
 • Yiyecek maddelerinin işlendiği hazne içerisine asla bir nesne sokmayınız.
 • İşlemek üzere yiyecek maddelerini elinizle asla aşağıya doğru itmeyiniz.
 • Cihazı gereğinden fazla doldurmayınız.
 • Cihaz boş iken asla çalıştırmayınız.
           Temizlik ve Bakım
 • Daima temizlik öncesi cihazı fişten çekiniz.
 • Her bir kullanım dönemi sonrasında cihazı ve eklentilerini daima temizleyiniz.
 • Motoru asla su içerisine daldırmayınız.
 • Alüminyumdan yapılmış parçalar için alüminyum temizliğine uygun temizlik sıvıları kullanınız.
 • Plastik parçalar için, deterjan ya da gereğinden fazla alkali kullanmayın (örneğin, gereğinden fazla kostik soda ya da amonyak içeren temizleyiciler gibi).                           
 • Motor haznesini açmadan önce, mutlaka cihazın elektrik fişini prizden çekiniz.
 • Emniyet aygıtlarının düzgün bir şekilde çalışmakta olduklarından emin olmak için sızdırmazları ve contaları düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Bazı gıdaların aşındırıcı maddeler (örneğin sitrik asit) içerdiklerinden dolayı ekleme aksesuarlarının bakımını yapmak ve kontrol etmek bilhassa mühimdir.
 • Eğer elektrik besleme kablosu veya fişi hasarlı ise ya da cihaz düzgün bir şekilde çalışmıyorsa ya da herhangi bir şekilde hasar görmüş ise, cihazı asla çalıştırmayınız.