Doküman No
ATF.TL.0021
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

 

2.1.Genel Güvenlik Uyarıları

1.Cihazı bağlamadan önce, elektrik dağıtım şebekesi ile cihaz ayarlarının uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz ve uygun kablo bağlantısını yapınız.

2.Cihazın elektrik bağlantısının uygun standartlara göre yapıldığına emin olunuz. Cihazın yanında kesinlikle yanıcı madde bırakmayınız.

3.Cihazı kontrol ederken elektrik düğmelerinin kapalı konumda olmasına dikkat ediniz.

4.Cihazda elektrik kaçağı varsa, derhâl yetkiliye müracaat ediniz.

5.Cihazda elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol ederken, cihaza kesinlikle el sürmeyiniz.

6.Cihazın bozulan parçalarını, orijinal yedek parçalarıyla değiştiriniz. Üretici firma, yalnızca bu parçalar kullanıldığında cihazın güvenli olarak kullanılabileceğini taahhüt eder. 

7.Cihazı, düz bir zeminde kullanınız veya cihaza uygun bir şekilde imal edilmiş set altı tezgâhlarının oturtma pimleri ne oturtunuz.

8.Cihazda herhangi bir arıza olduğunu tespit ederseniz, cihazı kapatıp fişten çekerek, yetkili ile temasa geçiniz.

9.Cihazı, tamiri tamamlanmadan çalıştırmamaya özen gösteriniz. Yetkili servisler dışındaki kişilerin yaptığı tamiratlar, kişisel yaralanmalara ya da cihazın zarar görmesine neden olabilir.   Üretici firma, cihazın hatalı elektrik bağlantısından doğabilecek hasarlardan sorumlu değildir.  Tüm tamir işlemlerinin yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Cihazınızın garanti süresi, alındığı tarihten itibaren 1 yıldır.

 

2.2. İlk Çalıştırma

1.Cihazı ilk defa çalıştırmadan önce cihazın üstünde bulunan koruyucu naylonu  çıkarıp, önce nemli daha sonrada kuru bir bezle siliniz.

2.Cihazı silmek için deterjan kullanmayınız.

3.İlk ısınma esnasında cihazınızın ısınan parçalarından, koku ve duman çıkabilir. Bu koku ya da duman kısa zamanda ortadan kalkacaktır, endişelenmeyiniz.

 

2.3.Çalıştırma

1.Termostat düğmesini döndürüp, 100 Cº den (en düşük ısı) başlayarak istediğiniz sıcaklığa ayarlayabilirsiniz.

2.Sinyal lambalarından sarı olan söndüğünde, cihazın pişirme haznesi istenilen sıcaklığa ulaşmıştır. Pişirmeye başlayabilirsiniz.

 

2.4. Kapatma

Termostat düğmesine basıp döndürerek, “O” konumuna getiriniz. Cihazın elektriğini kesiniz.

 

2.5.Bakım

1.Cihazın temizliğini yapmadan önce ana besleme elektrik bağlantısını kapatınız.

2.Cihazın üzerinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayınız.

3.Cihazı, ılık ve sabunlu suya batırılmış bez ile soğumadan siliniz.

4.Cihazın yüzeyinde çizik oluşturabilecek temizlik maddelerini ve araçlarını kullanmayınız. (Gerekirse kimyasal temizleyiciler kullanınız)

5.Cihazınızı, tazyikli su ya da tazyikli buhar basıncı ile kesinlikle temizlemeyiniz. Aksi halde rezistansın arızasına neden olabilirsiniz.

6.Cihazın temizliğini yaparken havalandırma deliklerinden içeriye su kaçırmayınız.

7.Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkiliye haber veriniz. Ehliyetsiz kişilerin, cihaza müdahale etmesine fırsat vermeyiniz.

8.Cihazın pişirme haznesinde biriken yağı, tahliye çeşmesi yardımıyla belli aralıklarla boşaltınız.