Doküman No
ATF.TL.0011
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama

2.1.Genel Güvenlik Uyarıları

1.Bu cihaz kesinlikle bulaşık yıkama (tabak, çatal, kaşık) amacıyla tasarlanmıştır. Başka tür malzeme ya da nesne yıkamaya uygun değildir

2.Cihaz sadece eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır

3.Cihazı basınçlı su ile yıkamayınız.

4.Cihazı kullanan kişilerin gerekli tecrübe ve bilgiye sahip olmaları gereklidir. Aksi durumda bu tip kullanımdan doğan kusurlar ve zararlar kişilerin kendi sorumluluğundadır.

5.Cihaz arızalı ya da çalışamaz durumda ise kullanmaya çalışmayınız.

6.Onarımlar sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Bu yükümlülüğe uyulmaması, cihazın güvenliğini tehlikeye atar ve garantisini geçersiz kılabilir.

2.2. Cihazın Açılması

1.Cihazı açmadan önce, cihazın topraklama hattına ve güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Su açma/kapama vanasını da mutlaka açık konuma getiriniz.

2.Makinenin kapağının kapalı olduğundan emin olunuz. “A” anahtarı sağa çevrilerek on konumuna alınır. “E” numaralı güç lambası yanar. Makine su alma işlemine başlayacaktır. Su alma işlemi sonunda cihaz otomatik olarak su ısıtma işlemine başlayacaktır. Isıtma işlemi tamamlandığında “D” sıcaklık lambası yanacaktır.

3.Bu makinenin yıkama işlemine hazır olduğunu göstermektedir. Bu durumda yıkanacak kirli bulaşıklar sepete yerleştirilerek sepet ile birlikte makine kapağı kaldırılarak makine içerisine yerleştirilecektir. Sepet yerleştirildikten sonra makinenin kapağı tekrar kapatılacaktır. Bulaşıkların kirliliğine göre uygun program seçilir. (program süreleri P1=1dk , P2=1.5dk ,P3=2 dk, P4=3 dk) Bu işlemden sonra makine yıkama işlemine başlayacaktır.

4.Bu işlem esnasında “C” numaralı yıkama lambası yanacaktır. Söndüğünde yıkama işleminin sonlandığı anlaşılır. Fakat makine 5 sn’lik bir bekleme süresinin ardından 15-20 sn aralığında bir durulama işlemine geçecektir. Bu işlem tamamlandıktan sonra makine içerisinde yıkanmış olan bulaşıklar kapak açılarak alınabilir.

5.Makine içerine kaba artıklardan arındırılmış bulaşıkları koymaya gayret gösterin. Bu yıkama performansını önemli ölçüde etkileyecektir.

6.Makine ilk kullanımda suyunu ısıtmamış ise yıkama işlemine geçilmesi olumsuz bir durum oluşturacaktır. Kullanılan temizleyici kimyasalların ısınmayan su ile reaksiyonu sonucu makine içerisindeki yıkama suyu köpüklü hale gelecektir.

7.Makine parlatıcı dozajlama işlemini dâhili bir parlatıcı pompası vasıtasıyla kendiliğinden gerçekleştirecektir. Bu konuda yetkili servis tarafından bilgi edinebilirsiniz.

8.Makine deterjan dozajlama işlemini harici bir pompa ile yapmaktadır. Bu işlem için kullanıcı harici bir pompa temin edecektir. Deterjan bağlantısı için dozajlama ve elektriksel bağlantı uçları makine üzerinde işaretlenmiştir. 

2.3. Cihazın Kapatılması

1.Gün sonunda yıkama işlemi sona erdiğinde öncelikle cihazın “A” numaralı anahtarı kapalı konuma getirilmelidir. ”E” numaraları güç lambasının söndüğünden emin olunmalıdır.Bu basamaklar yerine getirildikten sonra cihazın içerisindeki su boşaltılmalıdır. Bu işlem kullanıcı tarafından makine içerisindeki gider tıpasının çekilmesi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Bu işlem göz ile takip edilir. Makine içerisindeki su tamamen boşalıncaya kadar tıpayı yerine takmayınız. Bu gözlemlendikten sonra tıpayı mutlaka yerine takınız ve yerine tam oturduğundan emin olunuz. Eğer makine uzun süreli kullanılmayacak ise elektrik bağlantısını kesiniz. Her gün kullanıma başlamadan önce makine emiş filtresi kontrol edilmelidir. Saat yönüne çevrilerek yerinden çıkartılıp su altında temizlenmelidir. Makine çalıştırılırken mutlaka yerine takılı olmalıdır.

2.4.  Temizlik

1.Zararlı gaz emisyonunu en aza indirmek için, en azından %90 biyolojik ürünler ile cihazı temizleyiniz (gerektiğinde dahili ve dışarıdan).

2.Makinanın ve çevresinin genel temizliğini Günlük Rutin temizlik yapın.