Doküman No
ATF.TL.0005
Yayın Tarihi
30.09.2019
Revizyon Tarihi
24.02.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama

2.1Genel Güvenlik ve Kullanım

    1.Cihaz, direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 40 cm uzakta olmalıdır.

    2.Basınçlı su ile temizlemeyiniz.

    3.Üreticinin veya yetkili servisin dışında cihaza müdahale edilmemelidir.

    4.Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.

    5.Dolabınızın ilk çalıştırılmasında, ilk 6 saat boyunca aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.

5.1Buzdolabınız elektrik kesintisine uğramamalıdır.

5.2.Termostat kapama konumuna getirilmemelidir.

5.3.Kapılar çok sık açılmamalıdır.

5.4Besinler konulmadan boş olarak çalıştırılmalıdır.

    6. Soğutulacak malzemenin gerekli soğutma derecelerinde muhafaza edilmesine dikkat edilmelidir.

    7. Soğutucunun kapıları açık unutulmamalıdır.

    8. Zaman zaman soğutucu içinde oluşan nemden dolayı veya defrost’ tan gelen sular zeminde birikecektir, zemindeki tahliye tapasını açarak suyu tahliye ediniz.

    9. Buzdolabınızın kapağını uzun süre açık tutmayınız.

  10. Termostatı mümkün olan düşük konumda çalıştırınız.

  11. Buzdolabınıza sıcak yemekler ve içecekler koymayınız.

  12. Buzdolabınızı; içindeki sıcaklığı ölçen hassas termostat ucunun önünü kapatacak şekilde ve içindeki hava akımını önleyecek şekilde fazla doldurmayınız.

  13. Buzdolabınızı direk güneş ışığı alabilecek şekilde veya fırın, bulaşık makinası, kalorifer gibi ısı yayan cihazların yanına yerleştirmeyiniz.

  14. Yiyeceklerinizi kapalı kaplarda koymaya dikkat ediniz.

2.2 Temizlik ve Bakım

     1.Cihaz kullanıldıktan sonra belirli periyotlarla temizlik yapmadan önce, fişi çekerek veya sigortayı kapatarak buzdolabınızın elektrik bağlantısını kesin.

     2.Temizlik için, kesinlikle buhar veya buharlı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Böyle bir durumda buhar, buzdolabınızda akım ihtiva eden bölgelere temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

     3.Buzdolabınızı, sıvı bulaşık deterjanı ve ılık suyla ıslatılmış yumuşak bir bez veya sünger ile temizleyiniz. Deterjanın dolap üzerinden çıkarılması için temiz ve ılık su ile durulanmış bir bez ile silip kurulayınız. Kesinlikle çizici ve aşındırıcı (tiner, çamaşır suyu, toz deterjan gibi) malzemeler kullanmayınız.

    4.Kapı contasının temizliğinde sadece ılık sabunlu su kullanınız. Deterjan vb. temizlik malzemeleri kullanmayınız. Aksi halde contaların vakum özelliği bozulacaktır.

    5.Temizlik sırasında cihazın kumanda panosuna su girmemesine dikkat ediniz.

    6.Kondanser üzerinde biriken tozlar cihazın verimini düşüreceğinden zaman zaman kondanser üzerini ve çevresini fırça ile temizleyiniz.

   7.Yatay tip Buzdolabı modellerinde biriken tahliye suyu, serpantin sistemi sayesinde otomatik olarak buharlaştırılmaktadır. Bu sistemde kullanıcı buzdolabının iç kısmında su biriktiği zaman, tahliye tapasını açarak suyun serpantin sistemine boşalmasını      sağlayacak, burada biriken su otomatik olarak buharlaştırılacaktır.