Doküman No
ATF.TL.0003
Yayın Tarihi
17.09.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama

2.1.Uygulama/Ders Yetkilisinin Uygulama Esnasında Uyması Gereken Kurallar:

 1. Uygulama alanında gerçekleştirilecek uygulama/ders öncesi ilgili alan sorumlusuna bildirmek ve sorumlu kişiye kapıları açtırmak.
 2. Öğrenciler uygulama alanına alınmadan önce Lobi ve Resepsiyonun uygulamaya hazır olup olmadığının kontrol etmek.
 3. Daha önceki kullanımlardan kaynaklanan bir eksiklik veya kullanım zararı tespit edildiğinde sorumluya bilgi vermek.
 4. Uygulama alanında duyulan uygulama malzemelerinin temini konusunda da gerekli durumlarda yetkiliyi bilgilendirmek.
 5. Lobi ve Resepsiyon alanlarının, zemin, koltuk ve oturma alanlarının temiz ve düzenli tutulmasına önem göstermek.
 6. Uygulama alanından ayrılmadan önce son kez zemin temizliğini yaparak varsa çöpleri dışarı çıkarmak.
 7. Resepsiyonda, ön büroda ve seyahat acentasında bulunan tüm ofis malzemeleri, araç gereç ve ekipmanları kullanım şartlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak.
 8. Uygulama sonrasında uygulama alanının temiz ve düzenli bırakılmasını sağlamak.
 9. Uygulama sonunda bilgisayar vb. ofis malzemelerinin kontrolleri yapılarak bu aletlerin kapalı konumda olmasını sağlamak.
 10. Öğrencilerin bilmedikleri konularda yetkili kişilere başvurması konusunda hareket etmelerini sağlamak.
 11. Uygulama dersi sonrası kullanılan malzemeler yerlerine yerleştirilmesi sağlanarak kontrol yapıldıktan sonra görevliye uygulama odalarının kilitlenmesini sağlamak.

2.2.Okul Temizlik Görevlisinin Lobi, Resepsiyon, Önbüro ve Seyahat Acentası Uygulama Bölümünü Temizlerken Uyması Gereken Kurallar:

 1. Uygulama kullanımından sonra lobi, resepsiyon, ön büro ve seyahat acentası bölümünün kontrol edilmesi. Gerekli eksik tespiti ve zararlarda yetkiliye bilgi verilmesi.
 2. Uygulama alanının havalandırılmasını sağlayarak temizliğinin gerçekleştirilmesi.
 3. Uygun malzemeye uygun temizlik maddelerinin kullanılarak temizliğinin sağlanması ve bir sonraki uygulama için uygulama alanlarının hazırlanarak kapatılması.