Döküman No
ATF.TL.0022
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

           Genel Güvenlik Uyarıları

 • Cihaz içerisinde aşındırıcı kimyasallar veya buhar kullanmayınız. Bu fırın tipi spesifik olarak yiyecek ısıtma, pişirme veya kurutma amaçları için tasarlanmıştır.
 • Cihazı boş durumda çalıştırmayınız.
 • Cihazın kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa veya cihaz hasarlıysa veya yere düşürülmüşse cihazı çalıştırmayınız.
 • Eğer güç kablosu hasarlıysa herhangi bir tehlikeye mahal vermemek için üretici veya ilgili servis elemanı veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.
 • Fırın içerisinde duman gözleniyorsa cihazı kapatınız veya prizden çıkarınız.
Kullanım
 • Sıvıların mikrodalga ile ısıtılması kaynamada gecikme yaratabilir, bu nedenle kabı alırken dikkat edilmelidir.
 • Fırın içerisinde herhangi bir gıda kızartılmamalıdır.
 • Sıcak yağ fırının parçalarına ve ayrıca pişirme kaplarına zarar verebilir ve hatta cilt yanığına neden olabilir.
 • Kırılmamış yumurta ve haşlanmış katı yumurta mikrodalga fırın içerisinde ısıtılmamalıdır çünkü mikrodalga ısıtması sona erdiğinde dahi bu ürünler patlama riski taşımaktadır.
 • Patates, bütün kabak, elma ve kestane gibi sert kabuklu yiyecekler pişirilmeden önce delinmelidir.
 • Isıtılan yiyeceğin transfer edeceği ısı nedeniyle pişirme kabı sıcak olabilir. Bu kapları tutmak için tutacak kullanılması gerekli olabilir.
 • Pişirme kaplarının mikrodalga fırın içerisinde kullanıma uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
            Temizlik ve Bakım
 • Temizlik yapmadan önce fırını kapatınız ve fırının kablosunu duvardaki prizden çıkarınız.
 • Fırının iç kısmını temiz tutunuz. Fırın içerisinde yiyeceklerden herhangi bir taşma-sıçrama olduğunda veya dökülen sıvılar fırın duvarlarına yapıştığında, hafif nemli bir bez ile siliniz.
 • Dış yüzeyler hafif nemli bir bez ile silinmelidir. Fırın içerisindeki çalışma aksamının zarar görmesini önlemek için havalandırma deliklerinden içeriye su sızması önlenmelidir.
 • Kumanda panelini ıslatmayınız. Hafif, nemli bir bez ile temizleyiniz. Kumanda panelini temizlerken fırının kazayla çalışmaya başlamasını önlemek için fırın kapağını açık tutunuz.
 • Fırın kapağı içinde veya etrafında duman birikmesi söz konusu olursa yumuşak bir bezle siliniz. Bu durum, fırın aşırı nemli bir ortamda çalıştırıldığında meydana gelebilir ve normal bir durumdur.
 • Cam tepsinin arada çıkartılarak temizlenmesi gereklidir. Tepsi hafif sabunlu suyla veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.
 • Makara halkası ve fırın tabanı aşırı sesin meydana gelmesini önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir.