Doküman No
ATF.TL.0022
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

2.1.  Genel Güvenlik Uyarıları

1.Cihaz içerisinde aşındırıcı kimyasallar veya buhar kullanmayınız. Bu fırın tipi spesifik olarak yiyecek ısıtma, pişirme veya kurutma amaçları için tasarlanmıştır.

2.Cihazı boş durumda çalıştırmayınız.

3.Cihazın kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa veya cihaz hasarlıysa veya yere düşürülmüşse cihazı çalıştırmayınız.

4.Eğer güç kablosu hasarlıysa herhangi bir tehlikeye mahal vermemek için üretici veya ilgili servis elemanı veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.

5.Fırın içerisinde duman gözleniyorsa cihazı kapatınız veya prizden çıkarınız.

 

2.2.Kullanım

1.Sıvıların mikrodalga ile ısıtılması kaynamada gecikme yaratabilir, bu nedenle kabı alırken dikkat edilmelidir.

2.Fırın içerisinde herhangi bir gıda kızartılmamalıdır.

3.Sıcak yağ fırının parçalarına ve ayrıca pişirme kaplarına zarar verebilir ve hatta cilt yanığına neden olabilir.

4.Kırılmamış yumurta ve haşlanmış katı yumurta mikrodalga fırın içerisinde ısıtılmamalıdır çünkü mikrodalga ısıtması sona erdiğinde dahi bu ürünler patlama riski taşımaktadır.

5.Patates, bütün kabak, elma ve kestane gibi sert kabuklu yiyecekler pişirilmeden önce delinmelidir.

6.Isıtılan yiyeceğin transfer edeceği ısı nedeniyle pişirme kabı sıcak olabilir. Bu kapları tutmak için tutacak kullanılması gerekli olabilir.

7.Pişirme kaplarının mikrodalga fırın içerisinde kullanıma uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 

2.3.Temizlik ve Bakım

1.Temizlik yapmadan önce fırını kapatınız ve fırının kablosunu duvardaki prizden çıkarınız.

2.Fırının iç kısmını temiz tutunuz. Fırın içerisinde yiyeceklerden herhangi bir taşma-sıçrama olduğunda veya dökülen sıvılar fırın duvarlarına yapıştığında, hafif nemli bir bez ile siliniz.

3.Dış yüzeyler hafif nemli bir bez ile silinmelidir. Fırın içerisindeki çalışma aksamının zarar görmesini önlemek için havalandırma deliklerinden içeriye su sızması önlenmelidir.

4.Kumanda panelini ıslatmayınız. Hafif, nemli bir bez ile temizleyiniz. Kumanda panelini temizlerken fırının kazayla çalışmaya başlamasını önlemek için fırın kapağını açık tutunuz.

5.Fırın kapağı içinde veya etrafında duman birikmesi söz konusu olursa yumuşak bir bezle siliniz. Bu durum, fırın aşırı nemli bir ortamda çalıştırıldığında meydana gelebilir ve normal bir durumdur.

6.Cam tepsinin arada çıkartılarak temizlenmesi gereklidir. Tepsi hafif sabunlu suyla veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.

7.Makara halkası ve fırın tabanı aşırı sesin meydana gelmesini önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir.