Döküman No
ATF.TL.0026
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

            Güvenlik

 • Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
 • Cihaz, fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
 • Elektrik kablosu, cihaz veya cihazın bıçağı hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
 • Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
 • Cihazı parçalarına ayırmayın.
 • Cihazı veya parçalarını sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
 • Sıcak yiyecekler için cihazı kullanmayın.
 • Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
 • Cihazı topraklı prizde kullanın.
 • Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
 • Elleriniz nemli veya ıslakken cihazın fişine dokunmayın.
 • Cihazın fişini çıkartırken kablosundan çekmeyin.
 • Temizlik, sökme, aksesuar yerleştirme işlemlerinden önce cihazın fişini prizden çekin ve tamamen durmasını bekleyin.
 • Cihazın parçalama bıçağını taşıma ve temizlik işlemlerinde dikkatli tutun.
 • Cihazı kullanırken bıçaklarına kesinlikle dokunmayın. Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma ihtimali vardır.
 • Temizlik sonrasında, elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce, cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
 • Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.

            Çalıştırma

 • Cihazı sabit ve düz bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
 • Hazırlamak istediğiniz malzemeyi cam hazneye koyun.
 • Cam haznenin üzerine kapağını, onun üzerine de ölçüm kapağını takın.
 • Cihazın fişini prize takın.
 • Hız ayar düğmesinden istediğiniz hızı ayarlayın.
 • Karıştırma işlemi tamamlandığında hız ayar düğmesini “0” konuma getirin ve cihazın fişini prizden çekin.
 • Cam hazneyi çevirmeden yukarıya doğru çekerek motor ünitesinden çıkarın.
 • Kapağını açın ve yiyeceği alın.

            Temizlik

 • Temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekin.
 • Kullanılan aksesuarın tamamen durmasını bekleyin.
 • Cam hazneyi motor ünitesinden yukarıya doğru çekerek çıkartın.
 • Cam haznesinin içinde bulunan aksesuarı ölçüm kapağının yardımıyla çıkartın.
 • Cam haznesinde arta kalan yiyecekleri temizlemek için suya daldırın.
 • Cam haznesini motor ünitesine geri takın.
 • Cam haznesine 1 ila 1 ½ ölçek ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin ve birkaç saniyeliğine “4” hızında çalıştırın.
 • Sonrasında suyla durulayın