Döküman No
ATF.TL.0010
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

           Genel Güvenlik Uyarıları

 • Duman ve buhar egzoz kanallarını tıkamamak için fırının üzerine tava ve ya mutfak eşyaları koymayın.
 • Her altı ayda bir brülör alev düzgünlüğü ve brülörün ilgili diğer parçaları yetkili bir teknisyen tarafından kontrol edilmelidir.
 • Periyodik olarak (en az yılda bir kez) cihaza muayene yapılmalıdır. Bu amaçla bir hizmet sözleşmesi yapmanızı tavsiye ederiz.
 • Nemlendirme ile pişirme döngüleri kullanılırken 200-220°C sıcaklıkları aşmamak gerekir aksi takdirde fırın kabini kapak contalarına zarar verebilir.
 • Fırın kullanılırken içindeki sıcak hava dolaşımını kolaylaştırmak için her tepsi (küvet) arasında en az 40mm boşluk bırakın. Fırın çalışma sıcaklığı olarak 30 ile 300 °C sıcaklık aralığına sahiptir.
 • Özellikle nemlendirme ile pişirme döngüleri sırasında, fırın odasının içine yoğun tuzlu gıdalar vermeyin.
 • Yüksek alkollü yanıcı sıvıları pişirmeyin.

           Cihazın Çalıştırılması

 • Su giriş vanasını ve cihazı besleyen ana şalteri açınız.
 • İlk olarak “B” numaralı anahtarı “5” numaralı pozisyona alınız. “E” numaralı güç lambası yanacaktır.
 • “I” numaralı gaz anahtarını sağa çevirip basılı halde tutarak ateşleme konumunda bekleyiniz. Birkaç saniye sonra pilotun yandığını göreceksiniz. Yanışı “H” numaralı gözetleme noktasından kontrol ediniz.
 • Pilot yanmış vaziyette “I” numaralı gaz anahtarını tekrar sağa çevirerek yanma pozisyonuna alınız.
 • “F” numaralı anahtar yardımıyla istenilen pişirme tipini seçiniz.
 • “A” numaralı anahtar yardımıyla pişirme sıcaklığını ayarlayınız (30-300 °C).
 • “F” numaralı anahtar ile pişirme süresini ayarlayınız.
 • Fırın çalışmaya başlayacaktır ve “D” numaralı aktif pişirme lambası yanacaktır.

 

 • Pişirme esnasında fırın iç kabin aydınlatma lambaları “G” numaralı anahtar vasıtasıyla aktif hale getirilebilir.
 • Hedef sürenin sonunda fırın pişirme işlemini sonlandırdığına dair bir uyarı sesi verecektir.

 

Not: Uzun pişirme döngülerinden önce fırın iç kabini 100 °C sıcaklık değerinde bir kuru ön ısıtma yapılmalıdır.

      Fırının Kapatılması

 • Pişirme tip anahtarını “B” tekrar “0” güç lambası “E” sönecektir.
 • Gaz anahtarını “kapalı konuma “?” (off) alınız.
 • Mikrostatı 0 °C derece konumuna alınız.
 • Pişirme zamanlayıcısını “0” konumuna alınız.
 • Gaz ve su vanalarını kapatınız.
 • Ana güç kaynağı ile cihaz bağlantısını kesiniz. Elektriksel bağlantının kesildiğinden emin olunuz.