Doküman No
ATF.TL.0010
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama

2.1. Genel Güvenlik Uyarıları

1.Duman ve buhar egzoz kanallarını tıkamamak için fırının üzerine tava ve ya mutfak eşyaları koymayın.

2.Her altı ayda bir brülör alev düzgünlüğü ve brülörün ilgili diğer parçaları yetkili bir teknisyen tarafından kontrol edilmelidir.

3.Periyodik olarak (en az yılda bir kez) cihaza muayene yapılmalıdır. Bu amaçla bir hizmet sözleşmesi yapmanızı tavsiye ederiz.

4.Nemlendirme ile pişirme döngüleri kullanılırken 200-220°C sıcaklıkları aşmamak gerekir aksi takdirde fırın kabini kapak contalarına zarar verebilir.

5.Fırın kullanılırken içindeki sıcak hava dolaşımını kolaylaştırmak için her tepsi (küvet) arasında en az 40mm boşluk bırakın. Fırın çalışma sıcaklığı olarak 30 ile 300 °C sıcaklık aralığına sahiptir.

6.Özellikle nemlendirme ile pişirme döngüleri sırasında, fırın odasının içine yoğun tuzlu gıdalar vermeyin.

7.Yüksek alkollü yanıcı sıvıları pişirmeyin.

 

2.2.  Cihazın Çalıştırılması

1.Su giriş vanasını ve cihazı besleyen ana şalteri açınız.

2.İlk olarak “B” numaralı anahtarı “5” numaralı pozisyona alınız. “E” numaralı güç lambası yanacaktır.

3.“I” numaralı gaz anahtarını sağa çevirip basılı halde tutarak ateşleme konumunda bekleyiniz. Birkaç saniye sonra pilotun yandığını göreceksiniz. Yanışı “H” numaralı gözetleme noktasından kontrol ediniz.

4.Pilot yanmış vaziyette “I” numaralı gaz anahtarını tekrar sağa çevirerek yanma pozisyonuna alınız.

5.“F” numaralı anahtar yardımıyla istenilen pişirme tipini seçiniz.

6.“A” numaralı anahtar yardımıyla pişirme sıcaklığını ayarlayınız (30-300 °C).

7.“F” numaralı anahtar ile pişirme süresini ayarlayınız.

8.Fırın çalışmaya başlayacaktır ve “D” numaralı aktif pişirme lambası yanacaktır.

9.Pişirme esnasında fırın iç kabin aydınlatma lambaları “G” numaralı anahtar vasıtasıyla aktif hale getirilebilir.

10.Hedef sürenin sonunda fırın pişirme işlemini sonlandırdığına dair bir uyarı sesi verecektir.

 

Not: Uzun pişirme döngülerinden önce fırın iç kabini 100 °C sıcaklık değerinde bir kuru ön ısıtma yapılmalıdır.

 

2.3. Fırının Kapatılması

1.Pişirme tip anahtarını “B” tekrar “0” güç lambası “E” sönecektir.

2.Gaz anahtarını “kapalı konuma “?” (off) alınız.

3.Mikrostatı 0 °C derece konumuna alınız.

4.Pişirme zamanlayıcısını “0” konumuna alınız.

5.Gaz ve su vanalarını kapatınız.

6.Ana güç kaynağı ile cihaz bağlantısını kesiniz. Elektriksel bağlantının kesildiğinden emin olunuz.