Döküman No
ATF.TL.0013
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

            Genel Kullanım

 • Çay makinesinin fişini prize tak, elektrik kaçağı olup olmadığının kontrol et.
 • Çay makinesinin su haznesini su ile doldur.
 • Çay makinesinin düğmesini çevirerek aç ve suyu ısıt.
 • Dem haznesine süzgecin içine belirlenen miktarda çay koy.
 • Üzerine sıcak suyu doldur ve 15-20 dakika çayın demlenmesini bekle.
 • Çay demlendiğinde ve su kaynadığında makinenin ısı derecesini en alt derecede tut.
 • İşin bittiğinde makinenin elektrik bağlantılarını kapat.

            Bakım

 • Her çay demlemede süzgeçteki çayı değiştir.
 • Çay makinesini her zaman temiz tut.
 • İşin bittiğinde makineyi temiz bir bezle temizle.
 • Haftada bir kez kireç sökücü madde ile çay makinesinin içini temizle.

            Emniyet

 • Elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol et.
 • Sorumlusundan başkası makineyi kullanmayacak.
 • Su kaynağında ısı derecesini en altta tut.