Doküman No
ATF.TL.0013
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

 

2.1.  Genel Kullanım

1.Çay makinesinin fişini prize tak, elektrik kaçağı olup olmadığının kontrol et.

2.Çay makinesinin su haznesini su ile doldur.

3.Çay makinesinin düğmesini çevirerek aç ve suyu ısıt.

4.Dem haznesine süzgecin içine belirlenen miktarda çay koy.

5.Üzerine sıcak suyu doldur ve 15-20 dakika çayın demlenmesini bekle.

6.Çay demlendiğinde ve su kaynadığında makinenin ısı derecesini en alt derecede tut.

7.İşin bittiğinde makinenin elektrik bağlantılarını kapat.

 

2.2. Bakım

1.Her çay demlemede süzgeçteki çayı değiştir.

2.Çay makinesini her zaman temiz tut.

3.İşin bittiğinde makineyi temiz bir bezle temizle.

4.Haftada bir kez kireç sökücü madde ile çay makinesinin içini temizle.

 

  2.3Emniyet

1.Elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol et.

2.Sorumlusundan başkası makineyi kullanmayacak.

3.Su kaynağında ısı derecesini en altta tut.