Doküman No
ATF.TL.0016
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

         

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

 

2.1. Genel Güvenlik

1.Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

2.Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.

3.Cihazın, beyan artık çalışma akımı 30 ma aşmayan bir artık akım cihazı (RCD) üzerinden beslenmesi gerekir.

4.Cihazı topraklı prizde kullanın.

5.Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.

6.Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.

7.Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.

8.Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin.

9.Cihaz, sadece ev ve benzeri kullanım yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.

10.Cihazı en yüksek çizgisinin üzerinde doldurmayın. Kaynayan su dışarı sıçrayabilir.

11.Cihazı en alt çizgisinin altında doldurmayın.

12.Su kaynarken cihazın kapağını açmayın.

13.Cihazın kapağını, sıcak buhar üzerinize gelmeyecek şekilde konumlandırın.

14.Cihazın sadece tutamağından tutun.

15.Çalıştırma esnasında filtre sepetinden su damlamıyorsa, cihazın fişini prizden çekin ve 10 dakika soğumaya bıraktıktan sonra filtre kapağını açıp kontrol edin.

16.Cihazı, içerisinde su olmadan çalıştırmayın.

17.Cihaza, taban ünitesinden ayırarak su doldurun.

18.Cihazı yalnızca verilen taban ünitesi ile kullanın.

19.Cihazı sabit ve düz bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.

20.Cihazı parçalarına ayırmayın.

21.Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.

22.Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tamamen kurutun.

23.Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.

24.Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın

 

 

2.2.Çalıştırma

1.Su hazne kapağını dışarı doğru çekin ve en fazla “12” seviyesine kadar su ile doldurun.

2.Kapağı kapatın.

3.Filtre kapağını açın.

4.Uygun bir kâğıt filtreyi (1x4) filtre sepetine yerleştirin. İçine istediğiniz miktarda kahve ekleyin.

5.Cam sürahiyi ısıtma yüzeyine yerleştirin.

6.Cihazın fişini prize takın.

7.Açma/Kapama düğmesine basın. (Açma/Kapama düğmesinin ışığı yanar)

8.Kahve yapma işlemi tamamlandığında cam sürahiyi ısıtma yüzeyinden alın.

9.Açma/Kapama düğmesinden cihazı kapatın.

10.Kahveniz hazırdır.

11.Cihazın fişini prizden çıkarın.

 

2.3. Temizlik

1.Cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

2.Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

3.Cam sürahiyi çıkartın.

4.Filtre kapağını açın.

5.Kağıt filtreyi çıkartıp kahve telvesiyle birlikte atın.

6.Cam sürahi bulaşık makinesinin üst rafında veya akan suyun altında yıkanabilir.

7.Cihazın dış kısmını temizlemek için nemli ve yumuşak bir bez ve az miktarda yumuşak bir temizleme maddesi kullanın.

8.Filtre kapağını kapatın.

9.Cam sürahiyi ısıtma platformunun üzerine yerleştirin.