Doküman No
ATF.TL.0019
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

 

2.1.Genel Güvenlik Uyarıları

1.Cihaz, davlumbaz altında çalıştırılmalıdır.

2.Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler vs.) kesinlikle bulundurulmamalıdır.

3.Basınçlı su ile temizlemeyiniz.

4.Cihazlarımızı aynı serideki diğer ürünlerimiz ile beraber yan yana kullanabilirsiniz.

5.Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalnız iyi havalandırılmış bir yerde kullanılmalıdır. Cihazın tesisi için ve kullanımdan önce talimatlara başvurun.

6.Cihaz endüstriyel kullanım amaçlı yapılmış olup sadece cihazla ilgili eğitim almış elemanlar tarafından kullanılmalıdır.

7.Üreticinin veya yetkili servisin dışında cihaza müdahale edilmemelidir.

8.Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız, yangın söndürme cihazlarıyla müdahale edilmelidir.

9.Cihaz 230V AC gerilimle çalışmaktadır. Cihaz her türlü elektrik riskine karşı topraklanmıştır.

10.Bağlantısı mutlaka yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Cihaz 16A sigortaya bağlanarak kullanılmalıdır.

11.Temizlik yapılırken mutlaka sigorta kapatılmalıdır. Cihaz çalışırken ve sigorta açıkken asla cihaza müdahale edilmemelidir.

12.Cihazın yetkisiz kişiler tarafından tamir edilmesine izin verilmemelidir.

13.Rezistanslar paslanmaz çelikten imal edilmiş olup asla susuz çalıştırılmamalıdır.

14.Cihaz endüstriyel kullanıma uygun üretilmiş olup amacı dışında kullanılmamalıdır

 

2.2.  Çalışma Şartları

1.Cihaz, davlumbaz altında çalıştırılmalıdır.

2.Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler vs.) kesinlikle bulundurulmamalıdır.

3.Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalnız iyi havalandırılmış bir yerde kullanılmalıdır. Cihazın tesisi için ve kullanımdan önce talimatlara başvurun.