Doküman No
ATF.TL.0004
Yayın Tarihi
17.09.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama

2.1.Uygulama/Ders Yetkilisinin Uygulama Esnasında Uyması Gereken Kurallar:

 1. Uygulama alanında gerçekleştirilecek uygulama/ders öncesi ilgili alan sorumlusuna bildirmek ve sorumlu kişiye kapıları açtırmak.

 2. Öğrenciler uygulama alanına alınmadan önce restoran ve barın uygulamaya hazır olup olmadığının kontrol etmek.

 3. Uygulama alanına giriş yapılmadan önce yetkili ve öğrencilerin kişisel hijyen bakımı ve kılık kıyafet gereklerini yerine getirmek ve bu bilinçte hareket ettiğinden emin olmak.

 4. Daha önceki kullanımlardan kaynaklanan bir eksiklik veya kullanım zararı tespit edildiğinde sorumluya bilgi vermek.

 5. Odalarda ihtiyaç duyulan uygulama malzemelerinin temini konusunda da gerekli durumlarda yetkiliyi bilgilendirmek.

 6. Restoran üniforması var ise uygulama ortamında üniformayı kullanmak.

 7. Hijyen kurallarına harfiyen uyulmasını sağlamak.

 8. Üretim gerçekleştiriliyor ise israfa engel olmak.

 9. Mutfakta gerekli görülen temizlik çalışmalarını takip etmek (tezgah, zemin, ekipman temizliği ve bulaşık yıkama)

 10. Depoların temiz ve düzenli tutulmasına önem göstermek.

 11. Restoran bölümünün (zemin, masalar, kullanılan makineler) sürekli olarak temiz tutulmasına özen göstermek.

 12. Restoranda ve depoda uygulama sonrasında malzeme kontrolünü yaparak eksikleri belirlemek ve yetkiliye bildirmek.

 13. Uygulama alanından ayrılmadan önce son kez bar, depo ve zemin temizliğini yaparak çöpleri dışarı çıkarmak.

 14. Restoranda bulunan tüm araç gereç ve ekipmanları kullanım şartlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak.

 15. Uygulama sonrasında uygulama atölyesinin hijyen kurallarına uygun temiz ve düzenli bırakılmasını sağlamak.

 16. Kaza ve yaralanmalara karşı tüm öğrenciler gerekli önlemleri almak.

 17. Uygulama sonunda doğal gaz, elektrik, fırın kontrolleri yapılarak bu aletlerin kapalı konumda olmasını sağlamak.

 18. Öğrencilerin bilmedikleri konularda yetkili kişilere başvurması konusunda hareket etmelerini sağlamak.

 19. Uygulama dersi sonrası kullanılan malzemeler yerlerine yerleştirilmesi sağlanarak kontrol yapıldıktan sonra görevliye uygulama odalarının kilitlenmesini sağlamak.

2.2.Okul Temizlik Görevlisinin Restoran ve Bar Bölümünü Temizlerken Uyması Gereken Kurallar:

 1. Uygulama kullanımından sonra restoran ve bar bölümünün kontrol edilmesi. Gerekli eksik tespiti ve zararlarda yetkiliye bilgi verilmesi.

 2. Restoranın havalandırılmasını sağlayarak temizliğinin gerçekleştirilmesi.

 3. Temizlenmesi gereken malzemelerin (masa örtüsü, peçete, kapak örtüsü vb.) temizliğinin sağlanarak tekrar yerlerine yerleştirilmesi.

 4. Uygun malzemeye uygun temizlik maddelerinin kullanılarak temizliğinin sağlanması ve bir sonraki uygulama için restoran ve bar bölümünün hazırlanarak kapatılması.