Döküman No
ATF.TL.0014
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

            Genel Güvenlik ve Çalıştırma

  • Ürünleri karıştırma kabına yerleştirdikten sonra kabı dikkatle desteklerin üzerine yerleştiriniz. 
  • Karıştırma kabının sabit ve uygun şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz. 
  • Düğmeyi ‘’I’’ işletme konumuna getiriniz. 
  • Karıştırıcıları hız ayar düğmesinin aracılığı ile ayarlayınız. (dereceli olarak hızı en azdan izin verilen en yüksek hıza kadar değiştiriniz)
  • Boş olduğunda mikseri çalıştırmayınız. 
  • Gıdalar karıştırıldıktan sonra, hız ayar düğmesini en alt hıza ayarlayınız ve düğmeyi ‘’0’’ durma konumuna getirerek makineyi kapatınız; daha sonra karıştırma kabını dikkatle çıkartınız. 
  • İşletme süresi motorun aşırı ısınmasını önlemek amacı ile 10 dakika ya sınırlandırılmalıdır. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir aradan sonra mikser yeniden kullanılabilir.