Doküman No
ATF.TL.0006
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama

2.1.Genel Güvenlik Uyarıları

1.Cihaz çalışma gerilimi 220V-240’dur.Bunun dışında bir besleme gerilimi kullanmayınız.

2.Cihaz kesinlikle su içinde bırakılmamalı ve dış yüzeyi basınçlı su ile temizlenmemelidir.

3.Bu cihaz bir duvar, bölme, mutfak mobilyası, dekoratif kaplama vb.’ne yakın konumlandıracak ise, bunların yanmaz malzemeden yapılması, aksi halde uygun bir yanmaz ısı yalıtım malzemesi ile kaplanması ve yangından korunma kurallarına azami dikkat gösterilmesi tavsiye edilir.

4.Fritöz, grill gibi yüksek derecede ısı yayan cihazların yanına monte edilmemelidir. 

5.Cihazın üzerine herhangi bir cisim konulmamalıdır.

 

2.2.  Kullanım

1.Cihaz ilk kullanımdan önce (fiş prize takılmadan) komple dış ve iç yüzeyi, ılık sabunlu suya batırılarak sıkılmış bez ile silinmelidir.

2.Besleme kablosunun fişini topraklı prize takınız.

3.Komütatörü açarak cihazı çalıştırın.

4.Komitatör konumunu ayarlayarak cihaz içindeki ısıyı, dolayısıyla ekmeğin kızartma yada yanma durumunu ayarlayabilirsiniz.

5.Cihazın hızını min. konuma getirerek ekmeklerin daha fazla kızarmasını sağlayabilirsiniz.

6.Kızaracak ekmeğin kalınlığı en fazla 2,5 cm olmalıdır. İlk çalışma sırasında koku oluşabilir, yaklaşık 30 dk. sonra koku kaybolacaktır.

7.Her kızartma işleminden önce cihaz en az 20 dk. boşta çalıştırılmalıdır. Cihazın kararlı hale gelebilmesi ve ideal kızartma derecelerinin elde edilebilmesi için bu gereklidir.

8.Kızartılacak ekmekleri cihaz önündeki ekmek verme paneline koyun. Ekmek kendiliğinden aşağı kayacak ve kızarmaya başlayacaktır.

9.Ekmek alma yerini ayarlayan parçayı (bu parça montaj şemasında görülmektedir.) ayarlayarak ekmeği alacağınız yeri belirleyiniz. Kızaran ekmekleri hem cihaz arkasından hem de cihazın önünden alabilirsiniz.

10.Ekmek dilimleri altlı üstlü veya tek taraflı kızartılabilir.

11.Günlük kullanımdan sonra anahtarı “0” konumuna getiriniz.

 

2.3.  Temizlik Bakım

1.Cihazın enerjisi kesildikten sonra cihazın temizliğini yapınız.

2.Cihaz -5°C, +40°C arasındaki sıcaklıklarda ve en yüksek %65 nem oranındaki ortam şartlarında çalıştırılması tavsiye edilir Cihaz ilk kullanımdan ve daha sonraki her kullanımdan önce ve sonra (cihaza elektrik verilmeden) komple dış ve iç yüzeyini sünger ve sıvı temizlik malzemesi ile temizleyiniz.

3.Temizlik esnasında tuz ruhu, cif v.b. gibi temizlik malzemelerini kullanmayınız.

4.Cihaz temizlendikten sonra kesinlikle kurutulmalıdır.

5.Kızartma işlemi bittikten sonra kırıntı tepsilerini çıkararak cihaz temizlenmelidir.