Döküman No
SBF.TL.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat Fakültemiz dahilinde vukuu bulabilecek zehirlenme vakaların müdahale edilmesi esnasında uyulması gereken kuralları açıklar.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin tüm birimlerini kapsar.         

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

4.1. Yüksekokul Sekreteri,

4.2. Dekan

 

 5. UYGULAMA

 

5.1. Kesinlikle Panik yapılmaz, hastaya sakin bir halde yaklaşılır.

 

5.2. İmkan var ise ve tehlike görünmüyorsa zehirlenen kişiyi ve zehirleyen madde en yakın telefonun yanına getirilir.

 

5.3. 112 Acil Sağlık Servisi aranarak konu açıklanır ve olay yerine ambulans talep edilir. Ambulans gelinceye kadar geçen sürede (0800 314 79 00-4 Hat) no.lu telefondan “Zehir Danışma Merkezi” aranır ve bu merkezden verilen talimatlar aynen uygulanır.

 

5.4. En yakın Güvenlik Görevlisine durum haber verilir.

 

5.5. Telefon ile medikal yardım alınamadıysa ve ambulans çağırma imkanı olmadıysa ve de konu üzerinden 15 dakika geçtiyse bu paragraftan sonraki işlemler yapılmaya devam edilir.

 

5.6. Ağız yolu ile zehirlenme var ise; şuuru kapalıysa ağızdan hiçbirşey verilmez, kişiyi neyin zehirlediği anlaşılıyor ve bu madde çamaşır suyu, tuzruhu, amonyak gibi alkali bir madde, köpüren bir sıvı  ise kişi kusturulmaz. Bu maddelerden biri ile zehirlenme olmuşsa ve kişinin şuuru açıksa bol miktarda su içirilerek zehirleyici maddenin midede seyreltilmesi sağlanır.

 

5.7. Zehirlenmeye neden olan maddenin var ise ambalajı hastanın yanından ayrılmaz, ambulansa teslim edilir.

 

5.8. Solunum yolu ile zehirlenme var ise; kişi derhal temiz havaya çıkarılır ve hareket etmesine izin verilmez. Solunum yok ise ilk yardım müdahalesinde bulunulur.

 

5.9. Göze sıçradı ise; Bol temiz su ile gözün içi yıkanır.

 

5.10. Deri yolu ile zehirlenme var ise; Zehirli maddeye bulaşmış giysiler çıkarılır ve deri bol temiz su ile yıkanır.

 

5.11. Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında müdahale edenin öncelikle kendini koruması esastır.

 

5.12. Kampüsler dahilindeki arazilerde kendiliğinden yetişen mantar, radika, labada gibi yenilebilir otlar dahil hiçbir bitki yenilmemelidir. 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR