Doküman No
SBF.TL.0008
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

 

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın içindeki su seviyesini kontrol edilir. Su seviyesi, belirtilen maksimum ve minimum seviyelerin dışındaysa su eklenir ya da eksiltilir.

  2. Cihaz güç kablosunu prize takılır.

  3. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır.

  4. Sıcaklık ve süre ayarı yapılır.

  5. Cihaz istenilen sıcaklığa ulaşana kadar kapağı kapalı tutulur.

  6. Örnek kabı su banyosunun kapağı açılarak yerleştirilir.

  7. İşlem bitince örnek kabı alınır.

  8. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden kapatılır ve fişi çekilir.

  9. Suyu boşaltmak için boşaltma vanası kullanılır (Boşaltma öncesinde su sıcaklığının oda sıcaklığına kadar düştüğünü kontrol ediniz).

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.