Döküman No
SBF.TL.0008
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Su banyosu kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi biyokimya laboratuvarındaki su banyosu cihazını kapsar.         

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 5. UYGULAMA

 

  1. Cihazın içindeki su seviyesini kontrol edilir. Su seviyesi, belirtilen maksimum ve minimum seviyelerin dışındaysa su eklenir ya da eksiltilir.
  2. Cihaz güç kablosunu prize takılır.
  3. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır.
  4. Sıcaklık ve süre ayarı yapılır.
  5. Cihaz istenilen sıcaklığa ulaşana kadar kapağı kapalı tutulur.
  6. Örnek kabı su banyosunun kapağı açılarak yerleştirilir.
  7. İşlem bitince örnek kabı alınır.
  8. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden kapatılır ve fişi çekilir.
  9. Suyu boşaltmak için boşaltma vanası kullanılır (Boşaltma öncesinde su sıcaklığının oda sıcaklığına kadar düştüğünü kontrol ediniz).

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.