Doküman No
SBF.TL.0018
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular 

Bu talimatın uygulanmasından kazan dairesi  personeli sorumludur.

2.Uygulama

 1. Kazan dairesinde yangın cinsine uygun yangın söndürme tüpleri bulundurunuz.
 2. Gaz kokusu hissettiğinizde yâda gaz alarm detektörü sinyali aldığınızda aşağıdaki prosedürleri uygulayınız.
 3. Panik yapmadan sakin olup yanan tüm ateşleri söndürün
 4. Tüm kapı ve pencereler i açın
 5. Gaz ile çalışan cihazların vanalarını ve ana gaz vanasını kapatın.
 6. Çakmak, kibrit çakmayın, sigara içmeyin.
 7. Elektrik düğmelerine dokunmayın.(ark patlamaya neden olabilir )
 8. Elektrikle çalışan cihazlar ı çalıştırmayın.
 9.  Fiş çekip takmayın
 10. Zil kullanmayın.
 11. Telefon kullanmayın
 12. Yöneticinize haber verip ilgili gaz şirketini arayınız.