Döküman No
SBF.TL.0006
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Vorteks cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi biyokimya laboratuvarındaki vorteks cihazını kapsar.   

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 5. UYGULAMA

 

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol edilir.
  2. On/Off düğmesine basarak cihaz çalıştırılır.
  3. Hız düğmesinden hız ayarlaması yapılır.
  4. “Mode” butonundan manuel ya da otomatik çalışma modu belirlenir.
  5. Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.
  6. İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getirilir.
  7. Cihazı On/Off düğmesine basarak kapatılır.
  8. Cihazın fişi çekilir.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.