Doküman No
SBF.TL.0006
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
4
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 2. Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol edilir.

  2. On/Off düğmesine basarak cihaz çalıştırılır.

  3. Hız düğmesinden hız ayarlaması yapılır.

  4. “Mode” butonundan manuel ya da otomatik çalışma modu belirlenir.

  5. Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.

  6. İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getirilir.

  7. Cihazı On/Off düğmesine basarak kapatılır.

  8. Cihazın fişi çekilir.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.