Doküman No
SBF.TL.0025
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından dersten sorumlu öğretim elemanı sorumludur.

 

 2. Uygulama

  1. Hassas terazinin elektrik bağlantısı prize takılır.

  2. Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın üzerindeki su terazisinde belirtilen yuvarlak içine hava kabarcığının girmesini sağlanır.

  3. On/off düğmesine basarak cihazı açılır.

  4. Terazinin üzeri temizlenir.

  5. Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

  6. Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

  7. T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

  8. Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

  9. Terazinin üzeri temizlenir.

  10. İşlem bittikten sonra On/off düğmesine basarak cihaz kapatılır ve terazinin elektrik bağlantısı prizden çıkarılır.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.