Döküman No
SBF.TL.0025
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Hassas terazinin kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi biyokimya laboratuvarındaki hassas terazi cihazını kapsar.      

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 5. UYGULAMA

 

  1. Hassas terazinin elektrik bağlantısı prize takılır.
  2. Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın üzerindeki su terazisinde belirtilen yuvarlak içine hava kabarcığının girmesini sağlanır.
  3. On/off düğmesine basarak cihazı açılır.
  4. Terazinin üzeri temizlenir.
  5. Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.
  6. Göstergenin sabitlenmesi beklenir.
  7. T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.
  8. Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.
  9. Terazinin üzeri temizlenir.
  10. İşlem bittikten sonra On/off düğmesine basarak cihaz kapatılır ve terazinin elektrik bağlantısı prizden çıkarılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.