Doküman No
SBF.TL.0027
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı sorumludur.

 

 2. Uygulama

1. Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

2. Isıtıcının on – off anahtarını açılır. 

3. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri etüvün ön kısmında bulunan panelden ayarlanır,

4. Kurutulmak istenilen cam malzemeler cihaz içerisine yerleştirilir.

5. İşlem sonunda cihaz on – off anahtarından kapatılır.

6. Cihazın elektrik bağlantısı prizden çekilir.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.