Döküman No
SBF.TL.0027
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Etüv cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi biyokimya laboratuarındaki etüv cihazını kapsar.          

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 5. UYGULAMA

 

1. Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

2. Isıtıcının on – off anahtarını açılır. 

3. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri etüvün ön kısmında bulunan panelden ayarlanır,

4. Kurutulmak istenilen cam malzemeler cihaz içerisine yerleştirilir.

5. İşlem sonunda cihaz on – off anahtarından kapatılır.

6. Cihazın elektrik bağlantısı prizden çekilir.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.