Döküman No
SBF.TL.0022
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

İntravenöz Enjeksiyon Uygulama Maketi kullanımına yönelik işlemleri belirlenmesi

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Beceri laboratuvarındaki İntravenöz Enjeksiyon Uygulama Maketini kapsar.

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler

 

 5. UYGULAMA

 

  1. Maket dolaptan çıkarılır.
  2. Maket sert bir zemine yerleştirilir.
  3. Uygulama yapılırken kullanılacak enjektörlerin ve intraketlerin paketleri açılarak hazırlanır.
  4. İlgili uygulama bölgesi tespit edilip, uygulama yapılır.
  5. Kullanılan enjektör ve intraketlerin iğnesi tıbbı atık kutusuna atılır.
  6. Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.