Doküman No
SBF.TL.0022
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Maket dolaptan çıkarılır.

  2. Maket sert bir zemine yerleştirilir.

  3. Uygulama yapılırken kullanılacak enjektörlerin ve intraketlerin paketleri açılarak hazırlanır.

  4. İlgili uygulama bölgesi tespit edilip, uygulama yapılır.

  5. Kullanılan enjektör ve intraketlerin iğnesi tıbbı atık kutusuna atılır.

  6. Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.