Döküman No
SBF.TL.0034
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Çamaşır Makinesi cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

2. KAPSAM

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesini kapsar.  

 

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından temizlik personelleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1       Program seçim düğmesine (en üsteki pozisyon Açma/Kapama ) basınız.

5.2       Çamaşırların cinsine, miktarına uygun programı belirleyiniz.

5.3       Deterjan gözüne deterjanı koyunuz.

5.4       Başlat düğmesine basınız.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.