Döküman No
SBF.TL.0005
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat Fakültemizde bulunan yangın tüplerinin kullanılmasındaki tedbirleri belirler.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin tüm birimlerinin kapsar.       

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

4.1. Tüm Personel

 

5. UYGULAMA

 

Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı

 

1-  Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.

 

2-  Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.

 

3-  Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.

 

4-  Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.

 

5-  Yangın söndürme tüpü kullanılmasa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

 

 Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı

 

1-  Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.

2-  Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonar tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.

3-  Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.

      4-  Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.

      5-  Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalıdır