Doküman No
SBF.TL.0015
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasında klima bakım teknik elemanları ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur.

 

2. Uygulama

 

2.1. Genel

Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar Yüksekokul Sekreteri tarafından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirilir.

Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.

 

2.2. Bakımın Yapılması

1. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.

2. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.

3. İç ünitede bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.

4. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.

5. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.

6. Su gideri kontrolü yapılır.

7. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.

8. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.

 

2.3. Tanımlar

Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi: Periyodik olarak bakımı yapılması gereken klimaların kayıtlarının tutulduğu listedir.

 

2.4. İlgili  Dokümanlar

Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi