Döküman No
SBF.TL.0013
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

pH Metre kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi biyokimya laboratuvarındaki pH metre cihazını kapsar.

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 5. UYGULAMA

 

 1. On/Off düğmesine basarak cihaz çalıştırılır.
 2. Tampon çözeltileri hazırlanır.
 3. CAL tuşuna basılır.
 4. Elektrot saf su ile yıkanır.
 5. Ekranda Ct 1 göründüğünde pH 4 tamponuna prob daldırılır.
 6. Run enter tuşuna basılır.
 7. Ekranda Ct 2 göründüğünde pH 7 tamponuna prob daldırılır.
 8. Run enter tuşuna basılır.
 9. Ekranda Ct 3 göründüğünde pH 10 tamponuna probu daldırılır.
 10. Run enter tuşuna basılır.
 11. İşlem bitince M tuşuna basarak ölçüm moduna geçilir.
 12. Elektrot saf su ile yıkanır.
 13. Elektrodu çözeltinin içerisine daldırılır, ekrandaki pH değerini okunur.
 14. Çalışma bittikten sonra elektrodun ucu saf su ile temizlenir ve kurulanır.
 15. Prob elektrolit çözeltisi (KCl) içerisine daldırılır.
 16. Cihaz kapatılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.