Doküman No
SBF.TL.0013
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı sorumludur.

 

2. Uygulama

 1. On/Off düğmesine basarak cihaz çalıştırılır.

 2. Tampon çözeltileri hazırlanır.

 3. CAL tuşuna basılır.

 4. Elektrot saf su ile yıkanır.

 5. Ekranda Ct 1 göründüğünde pH 4 tamponuna prob daldırılır.

 6. Run enter tuşuna basılır.

 7. Ekranda Ct 2 göründüğünde pH 7 tamponuna prob daldırılır.

 8. Run enter tuşuna basılır.

 9. Ekranda Ct 3 göründüğünde pH 10 tamponuna probu daldırılır.

 10. Run enter tuşuna basılır.

 11. İşlem bitince M tuşuna basarak ölçüm moduna geçilir.

 12. Elektrot saf su ile yıkanır.

 13. Elektrodu çözeltinin içerisine daldırılır, ekrandaki pH değerini okunur.

 14. Çalışma bittikten sonra elektrodun ucu saf su ile temizlenir ve kurulanır.

 15. Prob elektrolit çözeltisi (KCl) içerisine daldırılır.

 16. Cihaz kapatılır.

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.