Doküman No
SBF.TL.0014
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı sorumludur.

 

 2. Uygulama

 1. Mikroskop üzerindeki koruma örtüsü alınır.

 2. Mikroskopun elektrik bağlantısı prize takılır.

 3. Mikroskop sağ yandaki düğmeden açılır.

 4. Gazlı bezle okulerler ve mercekler silinir.

 5. Lam ve lamel arasına incelenecek örnek koyulur.

 6. Makrovida ve mikrovidayla ayarlar yapılır.

 7. Sonuç yazılır.

 8. Lam ve lamel mikroskoptan alınır.

 9. Tekrar gazlı bezle okulerler ve mercekler silinir.

 10. Mikroskop sağ yandaki düğmeden kapatılır.

 11. Mikroskopun elektrik bağlantısı prizden çıkarılır.

 12. Koruma örtüsü ile mikroskopun üzerine örtülür.

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.