Döküman No
SBF.TL.0014
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Mikroskop kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi biyokimya laboratuvarındaki mikroskopları kapsar.      

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 5. UYGULAMA

 

 1. Mikroskop üzerindeki koruma örtüsü alınır.
 2. Mikroskopun elektrik bağlantısı prize takılır.
 3. Mikroskop sağ yandaki düğmeden açılır.
 4. Gazlı bezle okulerler ve mercekler silinir.
 5. Lam ve lamel arasına incelenecek örnek koyulur.
 6. Makrovida ve mikrovidayla ayarlar yapılır.
 7. Sonuç yazılır.
 8. Lam ve lamel mikroskoptan alınır.
 9. Tekrar gazlı bezle okulerler ve mercekler silinir.
 10. Mikroskop sağ yandaki düğmeden kapatılır.
 11. Mikroskopun elektrik bağlantısı prizden çıkarılır.
 12. Koruma örtüsü ile mikroskopun üzerine örtülür.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.