Doküman No
SBF.TL.0010
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler sorumlular.

 

2. Uygulama

  1. Tansiyon aleti dolaptan çıkarılır.

  2. Hastayı temsilen ögrenci bir sandalye üzerine oturtulmalıdır veya sedyeye yatırılarak işlem anlatılmalı

  3. Hastanın kolu bitişik bir masa ya da destek teşkil edecek başka bir yerden desteklenir

  4. Tansiyon aletinin manşonu dirsekten 3cm yukarıda kalacak şekilde kola sarılır

  5. Tansiyon aletinin manşonu sabitlenmelidir ve pompasının anahtarı kapatılmalıdır.

  6. Brakial arter üzerine steseskopun diyaframı yerleştirilir

  7. Tansiyon aleti pompalayarak şişirilir

  8. Pompanın anahtarı gevşetilerek yavaş yavaş havası boşaltılır

  9. Tansiyon ölçme işlemi tamamlandıktan sonra tansiyon aleti nemli temiz bir bezle silinerek dolaba kaldırılır.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.