Doküman No
SBF.TL.0032
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm Akademik ve İdari Birim personeli sorumludur.

 

2. Uygulama

1. Çalışan, kurum bilgisayarını ve ona ait donanımı dikkatli kullanmalı ve bunlarla ilgili bir problem tespit ettiğinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan ilgili birime haber vermelidir.

2. Bilgisayarın ya da monitörün yanına mıknatıs, cep telefonu ya da elektronik cihaz gibi büyük bir manyetik alan oluşturan aletler konulmamalıdır.

3. Bilgisayar, monitör ve yan donanımlarının mümkün olduğunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerekmektedir.

4. Çalışan, kurum bilgisayar araç gereçlerini sadece iş amaçlı kullanacaklardır. Kurum bilgisayarları özel amaç ve eğlence için kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde sorumluluk kullanıcıya aittir.

5.  Sadece kurum tarafından sağlanan bilgisayar teçhizatı veya Bilgi İşlem Daire Başkanlığının onayı doğrultusunda (yazıcı, tarayıcı, dijital kamera, USB kart okuyucuları, CD yazıcılar, taşınabilir sabit disk, flash disk/hafıza kalemi vs.) bilgisayara bağlanabilir. Bunlar haricinde bağlanan nesnelerden dolayı oluşacak sorunlardan kullanıcının kendisi sorumludur.

6. Bilgisayar ve yan donanımlarının sıvı maddelerle temas ettirilmemesi, sigara külü, toplu iğne, ataç ve zımba teli gibi yabancı maddelerin masaüstü ve dizüstü bilgisayarların klavyelerine ve özellikle de yazıcıların içine kaçırılmamasına dikkat edilmelidir.

7. Bilgisayarların, güç (power) düğmesinden değil, "bilgisayarı kapat" menüsünden kapatılması gerekmektedir.

8. Demirbaş olarak teslim edilen dizüstü bilgisayarların; emeklilik, istifa, kurum değiştirme gibi durumlarda tutanakla eksiksiz ve çalışır durumda iade edilmelidir.

 9. Masaüstü bilgisayarların taşınması söz konusu olduğunda bilgisayarın kapatılması gerekmektedir. Kapandıktan 10-15 sn. sonra yer değişikliği yapılmalıdır.

 10. Bilgisayar kasaları daha az toz tutması amacıyla yerden yüksekte kasa altlığı üzerine vb. konulmalıdır.