Döküman No
SBF.TL.0023
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

IM Enjeksiyon Simülatörü kullanımına yönelik işlemleri belirlenmesi

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi Beceri laboratuvarındaki IM Enjeksiyon Simülatörü kapsar.      

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler

 

 5. UYGULAMA

 

  1. Maket dolaptan çıkarılır.
  2. Maket sert bir zemine yerleştirilir.
  3. Uygulama yapılırken kullanılacak malzemeler(enjektör, eldiven, alkollü pamuk) hazırlanır.
  4. İlgili enjeksiyon bölgesi tespit edilir
  5. Uygulama yapılır.
  6. Kullanılan malzemeler uygun atık kutularına atılır.
  7. Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.