Doküman No
SBF.TL.0023
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Maket dolaptan çıkarılır.

  2. Maket sert bir zemine yerleştirilir.

  3. Uygulama yapılırken kullanılacak malzemeler(enjektör, eldiven, alkollü pamuk) hazırlanır.

  4. İlgili enjeksiyon bölgesi tespit edilir

  5. Uygulama yapılır.

  6. Kullanılan malzemeler uygun atık kutularına atılır.

  7. Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.