Doküman No
SBF.TL.0030
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler sorumludur.

 

2. Uygulama

 1. Maket dolaptan çıkarılır.

 2. Kutusu açılır

 3. Baş-çene pozisyonu verilir

 4. Maske kısmı hasta/yaralının ağzı ve burnunu içe alacak şekilde yerleştirilir

 5. Oksijen kaynağı ile kullanılacaksa hortumu oksijen kaynağına bağlanır.

 6. Solunumun etkin olması için rezervuar balonunun tam dolumu sağlanır.

 7. Ambunun balonu yaptırılmak istenen solunum sayısına göre sıkılır

 8. Balonun hacmi ne olursa olsun hastaya uygulanacak hacim, kişinin akciğerlerini havalandıracak kadar olmalıdır.

 9. Her hava verildiğinde göğüs kafesi izlenir

• Düşük hacimli basınç, yeterli oksijenlenmeyi sağlayamaz

• Yüksek hacimli basınç ise, göğüs kafesi içerisindeki basıncı artırarak kalbe venöz dönüşümü engeller ve kalp debisi azaltır. Ayrıca akciğerlerden hava kaçağına, mide şişmesine ve kusmaya neden olabileceğinden aspirasyon riskini artırır

• Gereğinden fazla solutma yapılmaz.

 1.  Müdahale sonrası ambunun hortumu oksijen kaynağından çıkartılır

 2. Uygulama tamamlandıktan sonra temiz temizlenerek kutusuna geri konur

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.