Döküman No
SBF.TL.0012
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.AMAÇ

 

Sonda takma maketi (erkek) kullanımına yönelik işlemlerin belirlenmesi

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Beceri laboratuvarındaki sonda takma maketi (erkek) kapsar.

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler

 

 5. UYGULAMA

 

 1. Maket dolaptan çıkarılır.
 2. Maket sert bir zemine yerleştirilir.
 3. Hastaya ve uygulamaya özel olarak en uygun çaplı kateter seçilmeli
 4. Malzemeler hazırlanmalı
 5. Eksternal mea çevresi temizlenip, steril örtü ile uygulama alanı örtülmeli
 6. Steril kayganlaştırıcı jel üretraya veya katetere sıkılıp, kateter üretraya yerleştirilmeli
 7. Steril idrar toplama kabı hastanın bacakları arasına yerleştirilmeli
 8. İdrarın geldiği izlenip, kateterin mesanede olduğu düşünülmeli
 9. 10 ml steril sıvı ile balon şişirilmeli,
 10. Kateter yavaşça geri çekilerek mesane boynuna oturtulmalı
 11. İdrar torbasının ve toplayıcı sistemin mesane düzeyinin altında tutulmalı
 12. Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

 

 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.