Doküman No
SBF.TL.0012
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasında dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler sorumludur.

 

2. Uygulama

 1. Maket dolaptan çıkarılır.

 2. Maket sert bir zemine yerleştirilir.

 3. Hastaya ve uygulamaya özel olarak en uygun çaplı kateter seçilmeli

 4. Malzemeler hazırlanmalı

 5. Eksternal mea çevresi temizlenip, steril örtü ile uygulama alanı örtülmeli

 6. Steril kayganlaştırıcı jel üretraya veya katetere sıkılıp, kateter üretraya yerleştirilmeli

 7. Steril idrar toplama kabı hastanın bacakları arasına yerleştirilmeli

 8. İdrarın geldiği izlenip, kateterin mesanede olduğu düşünülmeli

 9. 10 ml steril sıvı ile balon şişirilmeli,

 10. Kateter yavaşça geri çekilerek mesane boynuna oturtulmalı

 11. İdrar torbasının ve toplayıcı sistemin mesane düzeyinin altında tutulmalı

 12. Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

 

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.