Döküman No
SBF.TL.0011
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu Talimat spektrofotometre kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi biyokimya laboratuvarındaki spektrofotometre cihazını kapsar.           

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 5. UYGULAMA

 

  1. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır.
  2. Cihaz 10 parametrenin kontrolünü bitirinceye kadar beklenir.
  3. Çalışmaya uygun parametreler (dalga boyu, ölçüm şekli vs.) girilir.
  4. Kör için olan küvet blank bölmesine konur.
  5. A/Z tuşuna basılarak baseline alınır.
  6. Örnek diğer küvet hücresine yerleştirilir.
  7. Start tuşuna basılır.
  8. Ölçümler bittikten sonra blank ve örnek küvetleri çıkartılır.
  9. Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.
  10. Cihaz arkasında bulunan açma-kapama düğmesinden kapatılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.