Doküman No
SBF.TL.0011
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı sorumludur.

 

2.1. Uygulama

  1. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır.

  2. Cihaz 10 parametrenin kontrolünü bitirinceye kadar beklenir.

  3. Çalışmaya uygun parametreler (dalga boyu, ölçüm şekli vs.) girilir.

  4. Kör için olan küvet blank bölmesine konur.

  5. A/Z tuşuna basılarak baseline alınır.

  6. Örnek diğer küvet hücresine yerleştirilir.

  7. Start tuşuna basılır.

  8. Ölçümler bittikten sonra blank ve örnek küvetleri çıkartılır.

  9. Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.

  10. Cihaz arkasında bulunan açma-kapama düğmesinden kapatılır.

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.