Döküman No
SBF.TL.0020
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Kan basıncı simulatörü kullanımına yönelik işlemlerin belirlenmesi

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi Beceri laboratuvarındaki kan basıncı simulatörünü kapsar.       

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler

 

 5. UYGULAMA

 1. Maket dolaptan çıkarılır.
 2. Maket sert bir zemine yerleştirilir.
 3. Manşon brakial arterin 2-3 cm üzerinden kolu tamamen çevreleyecek şekilde sarılır
 4. Steteskop brakial arterin üzerine yerleştirilir.
 5. Pompa ile manşon 200 veya 220 mmHg basınç değerine ulaşılıncaya kadar şişirilir
 6. Puvar (hava ayar düğmesi)  açılarak saniyede ortalama 5 mmHg olacak şekilde manşonun havası boşaltılır
 7. Basınç göstergesi gözlenerek steteskoptan gelecek kalp atım seslerinin duyulması beklenir.
 8. İlk kalp atım sesleri duyulduğunda basınç göstergesindeki değer sistolik kan basıncını (büyük tansiyon) gösterir.
 9. Hava boşaltma işlemine devam edilir.
 10. Seslerin kaybolduğu andaki basınç değeri diyastolik kan basıncını (küçük tansiyonu)  gösterir
 11. Ölçüm sonuçlandırılır
 12. Manşon sarılan koldan çıkarılır
 13. Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.