Doküman No
SBF.TL.0026
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

 Fotokopi makinasını kullanan tüm Akademik, idari personel ve işçileri kapsar.

 

2. Uygulama

 1. Kâğıt haznesinde yeterli kâğıt olup olmadığı kontrol edilir.
 2. Yeterli kâğıt yok ise, hazne üzerinde belirtilen ebatlara (A5–A4–A3) uygun kâğıt konur.
 3.  Hazne bölmelerinin sert kapatılmamasına dikkat edilir.
 4.  Fotokopi çekilecek kâğıt üzerinde ataç ya da zımba teli varsa çıkarılır.
 5.  Çekilecek fotokopinin renkli ya da siyah-beyaz olacağı seçilir.
 6.  Çekilecek fotokopi adedi girilir.
 7.   Fotokopi çekilecek kâğıt kapak üstündeki bölmeye ya da kapak açılarak cam yüzeye düzgün bir şekilde yerleştirip başlat düğmesine basılır.
 8.   Fotokopi makinesinde meydana gelecek kâğıt sıkışması v.b. küçük çaplı arızalarda fotokopi makinesine müdahalede bulunmaksızın Yüksekokul Sekreterine bilgi verilir.
 9.   Meydana gelen arızanın büyük çaplı olması veya kartuş ile durumların bitmesi halinde Yüksekokul Sekreterine bilgi verilir.
 10. Yanlışlıkla fazla çekilen sayfalar veya gereksiz kağıtlar geri dönüşüme kazandırılmak üzere fotokopi makinasının yanında bulunan ‘Kağıt Atık Kutusuna’ atılır.
 11.   Fotokopi makinasını kullanan tüm personel yukarıda belirtilen talimatlara uyacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.