Doküman No
SBF.TL.0035
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından  Yüksekokul Sekreteri ve Dekan sorumludur.

 

2. Uygulama

1. Tahliye işlemlerinin yapılmasında görevli/yetkili personel sorumludur.

2. Tahliye emri verilmesi anından itibaren geçerli olan tahliye işlemi düzenli ve emniyet tedbirleri alınarak yapılmalıdır.

3. Tahliye esnasında kesinlikle bağırılmamalı, amaçsız şekilde etrafta dolaşılmamalı görevli personelin tüm talimatlarına hassasiyetle riayet edilmelidir.

4. Tahliye esnasında yardım talep eden görevlilere yardımda bulunmaktan kaçınılmamalıdır.

5. Tahliye esnasında, tahliye yollarının kısmen dahi kapanmasına sebebiyet bir engel ile karşılaşıldığında görevli personelin gelerek yolu açması beklenmeyecek, yolun açılması için her türlü çaba gösterilecektir.

6. Tahliye sonrasında ulaşılacak olan bekleme ve toplanma bölgelerinde daha önceden belirlenmiş kurallara riayet edilecek ve yine görevlilerin talimatları doğrultusunda davranılacaktır.