Doküman No
SBF.TL.0031
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm personel sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Makinenin fişini takıp açma kapatma düğmesine basınız.

  2. Çamaşırlara uygun kuruluk ve zaman programı belirleyiniz.

  3. Program seçim düğmesini kullanarak istediğiniz programı belirleyiniz.

  4. Başla/ Bekle/ İptal tuşuna basarak programı başlatınız.

  5. Program başladıktan sonra programı değiştirmek için Başla/ Bekle/ İptal tuşuna 3. Sn. basılı tutup iptal konumuna alın, program düğmesini çevirerek istenilen programı seçiniz.

  6. Kurutma başladıktan sonra çamaşır eklemek veya çıkarmak için Başla/ Bekle/ İptal düğmesine basıp “Bekle” konumunda kapağı açıp, çamaşır ekleyip veya çıkartıp kapağı kapatın, Başla/ Bekle/ İptal düğmesinden programı başlatın.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.