Döküman No
SBF.TL.0009
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Sutur Atma Maketi (Kol) kullanımına yönelik işlemleri belirlenmesi

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Beceri laboratuvarındaki Sutur Atma Maketi (Kol) kapsar.    

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler

 

 5. UYGULAMA

 

  1. Maket dolaptan çıkarılır.
  2. Maket sert bir zemine yerleştirilir.
  3. Uygulama alanı seçilir
  4. Malzemeler hazırlanır
  5. Uygulama gerçekleştirilir
  6. Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.