Doküman No
SBF.TL.0009
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

 

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Maket dolaptan çıkarılır.

  2. Maket sert bir zemine yerleştirilir.

  3. Uygulama alanı seçilir

  4. Malzemeler hazırlanır

  5. Uygulama gerçekleştirilir

  6. Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

 

2.1.İlgili  Dokümanlar

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.